Jūlijā būtisks pozitīvs ieguldījums rūpniecības izaugsmē bija kokapstrādei

03-09-2020

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem apstrādes rūpniecības izlaides apjomi 2020.gada jūlijā gan pēc neizlīdzinātajiem datiem, gan kalendāri izlīdzinātiem datiem, bija par 1,8% lielāki nekā pirms gada. 

 

 

Pēc Covid-19 izraisītās krīzes jūlijā gada griezumā jau vairākām nozarēm bija vērojamas pozitīvas tendences. Būtisks pozitīvs ieguldījums rūpniecības izaugsmē bija kokapstrādei (pieaugums par 12,5%). Joprojām stabili pieaug arī ķīmiskās rūpniecības apjomi (+13,7%), ko ietekmē dezinfekcijas līdzekļu pieprasījuma pieaugums. Pieauga arī iekārtu un mehānismu (+11,9%), mēbeļu (+10,5%) un elektrisko iekārtu (+6,6%) apakšnozaru ražošanas apjomi.

 

Savukārt negatīvi apstrādes rūpniecības attīstību jūlijā gada griezumā ietekmēja gatavo metālizstrādājumu (-15,5%) un – saistībā ar situāciju Eiropas autobūvē – automobiļu un piekabju ražošanas apjomu kritums (-16,6%). Covid-19 izraisītās krīzes dēļ šajās nozarēs ražošanas apjomi sarūk jau no aprīļa. Nelieli samazinājumi bija arī tekstilizstrādājumu un nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā.

 

Kopumā gada septiņos mēnešos apstrādes rūpniecības produkcijas apjomi bija par 3,4% mazāki nekā pirms gada (pēc neizlīdzinātiem datiem).

 

Jūlijā par 5,6% pieauga apstrādes rūpniecības apgrozījums faktiskajās cenās. Neliels kritums bija vērojams vietējā tirgū realizētās produkcijas apjomiem, savukārt straujāk pieauga eksportā realizētās produkcijas apjomi, attiecīgi -1,5% un +9,8 %.

 

Apstrādes rūpniecības attīstībā joprojām ir jūtama koronavīrusa negatīvā ekonomiskā ietekme. Līdzīgi kā kopējā ekonomikā, arī apstrādes rūpniecības perspektīvas ir neskaidras. Epidēmija būtiski ietekmē pasaules un Latvijas ekonomikas, bet tās ietekmes amplitūda joprojām ir grūti nosakāma. Lai arī turpmākajos mēnešos arvien vairāk nozarēs atgriezīsies izaugsme, tomēr apstrādes rūpniecības izaugsmi turpinās ierobežot ārējais pieprasījums.

 

 

Ekonomikas ministrijas vērtējumu sagatavoja
Edmunds Gergelevičs
EM Analītikas dienesta analītiķis

Lapas informācija atjaunota:    03-09-2020