kosmosa nozare
kosmos_7.11

Konkursa #myEUspace mērķis ir rast inovatīvus komerciālus risinājumus, izmantojot ES
kosmosa spējas ar uzdevumu: atbalstīt uzņēmējus, kas izstrādā inovatīvus komerciālus
lietojumus, kuri izmanto datus un signālus no ES Kosmosa programmas. Lai to panāktu, tagad
tiek piešķirts gandrīz 1 miljons eiro naudas balvām.

ES Kosmosa programmas aģentūra (EUSPA) izsludinājusi savu ikgadējo konkursu
#myEUspace. Jau trešo gadu šis populārais konkurss mudina novatorus un uzņēmējus izstrādāt
jaunus komerciālus risinājumus, kuros tiktu izmantoti ES kosmosa signāli no Eiropas Globālās
navigācijas satelītu sistēmas (GNSS) Galileo un/vai dati no Eiropas Zemes novērošanas programmas
Copernicus.

Kosmosa dati ir Eiropas tehnoloģiskās revolūcijas centrā, un šis konkurss ir vēl viens piemērs tam, kā EUSPA atbalsta inovatīvus uzņēmējus, jaunuzņēmumus, MVU un uzņēmumus no visas ES, kuri dažādos attīstības cikla posmos izmanto Copernicus un Galileo datus, informāciju un pakalpojumus,” sacīja EUSPA izpilddirektors Rodrigo da Costa.

"Jaunuzņēmumi un uzņēmēji ir īpaši entuziastiski par to, kā izmantot ES kosmosa programmas
piedāvāto potenciālu un pārvērst to inovatīvos risinājumos, kas noteikti traucēs daudzām un dažādām
nozarēm,” sacīja EUSPA tirgus, lejupēju darbību (downstream) un inovāciju vadītāja Fiammetta Diani.

Konkursā #myEUspace var piedalīties komandas no visām ES dalībvalstīm, kā arī Šveices,
Norvēģijas un Islandes, un tā kopējais balvu fonds ir 1 miljons EUR. Papildus naudas balvai
konkurss sniedz atbalstu arī uzņēmējiem visā inovācijas ciklā, sākot no jaunizveidotiem uzņēmumiem
agrīnā posmā līdz augošiem uzņēmumiem.

Lai gan idejas var būt dažādas — no mobilajām lietotnēm līdz uz aparatūru balstītiem risinājumiem,
visas ir jāsasaista ar vienu no trim mērķētām inovācijas jomām:

  • Atver savu dzīvi kosmosam: Patērētāju risinājumi, piemēram, mobilās lietotnes, valkājamas ierīces (viedpulksteņi, viedās brilles, fitnesa izsekotāji u. c.), bezpilota lidaparāti vai robotika, kas risina būtiskas sabiedrības problēmas tādās prioritārās jomās kā veselība, iedzīvotāju drošība un drošums, azartspēles un izklaide, sports un fitness, un tūrisms.
  • Mūsu zaļā planēta: Inovatīvi risinājumi vides problēmu risināšanai un ilgtspējīgai dzīvei, kas veicina Eiropas Zaļā kursa īstenošanu, kā arī risinājumi, kas palīdz īstenot uzņēmumu zaļo pārveidi. Piedāvātajiem risinājumiem ir jāpievēršas galvenajām sabiedrības problēmām tādāsmprioritārās jomās kā ekosistēmu saglabāšana, zaļā mobilitāte, ilgtspējīga lauksaimniecība un enerģijas un resursu pārvaldība.
  • Ienirsti dziļajās tehnoloģijās: Inovatīvi risinājumi, kas apvieno ES kosmosa datus ar dziļām tehnoloģijām, piemēram, mākslīgo intelektu (MI), kvantu tehnoloģijas (kvantu skaitļošana, sensori, simulācijas, šifrēšana utt.), blokķēdi, metaversu un paplašināto realitāti (paplašinātā realitāte [AR], jauktā realitāte [MR], virtuālā realitāte [VR]). Ierosinātajiem risinājumiem ir jāpievēršas galvenajām sabiedrības problēmām tādās jomās kā biotehnoloģija, medicīnas tehnoloģijas, finanšu tehnoloģijas u. c.

Atkarībā no risinājuma brieduma pieteikuma iesniegšanas brīdī uzņēmēji var sacensties un iegūt trīs dažādas balvas par:

  • daudzsološām teorētiskām idejām, kas izmanto ES kosmosa datus un kam ir liels tirgus potenciāls. Par 15 labākajām idejām katra saņems naudas balvu 10 tūkstošu eiro apmērā;
  • testētiem prototipiem vai beta versijām, kas gatavas laišanai tirgū. 10 labākie prototipi saņems naudas balvu 30 tūkstošu eiro apmērā katrs;
  • labākajiem produktiem - esošiem komerciālajiem produktiem nolūkā paplašināties. Pieci labākie produkti saņems naudas balvu 100 tūkstošu eiro apmērā katrai balvai.

Tā kā konkursā ir vairāki iesniegšanas termiņi, komandas, kas uzvar vienā kategorijā, var izmantot
vienu un to pašu balvu ieguvušo ideju vai prototipu un atkal pieteikties nākamajā etapā, lai sacenstos
un iegūtu papildu balvas. Termiņš labākajām idejām ir 2022. gada 30. novembris, labākajiem
prototipiem - 2023. gada 10. februāris,labākajiem produktiem - 2023. gada 23. aprīlis.

Visi pieteikumi tiks novērtēti, pamatojoties uz to novatorismu, tirgus potenciālu, īstenojamību,
atbilstību ES Kosmosa programmai un darbības spējām. Apbalvotās komandas tiks aicinātas
iepazīstināt sabiedrību un investorus ar saviem risinājumiem konkursa noslēguma laikā, kas ir daļa no
Uzņēmējdarbības dienas nākamajā jūnijā.

Plašāka informācija par konkursu un to, kā reģistrēties, ir pieejama šeit.

Konkursu #myEUspace organizē EUSPA kā daļu no Eiropas Komisijas Kosmosa uzņēmējdarbības
iniciatīvas CASSINI.

Eiropas Savienības Kosmosa programmas aģentūra (EUSPA) sniedz drošus un neapdraudētus
Eiropas satelītnavigācijas pakalpojumus, veicina Galileo, EGNOS un Copernicus datu un pakalpojumu
komercializāciju, koordinē ES valdības satelītsakaru programmu GOVSATCOM un ir atbildīga par
programmas Kosmosa novērošanas un uzraudzības (SST) atbalsta dienesta operācijām no
2023. gada. EUSPA ir atbildīga par visu ES Kosmosa programmas komponenšu drošības akreditāciju.
Veicinot inovatīvas un konkurētspējīgas kosmosa nozares attīstību un sadarbojoties ar visu ES
kosmosa kopienu, EUSPA palīdz īstenot Eiropas Zaļo kursu un Digitālo pāreju, garantē Savienības un
tās iedzīvotāju aizsardzību un drošību, vienlaikus stiprinot savu autonomiju un noturību.

Plašāka informācija:
Marie Ménard, EUSPA komunikācijas koordinatore:
Marie.Menard@euspa.europa.eu
Tālr.: +420 237 766 627 Mob. tālr.: +420 602 619 776