Latvijas Zinātnes padome 2018. gada 11. oktobrī ir izsludinājusi valsts pētījumu programmas "Enerģētika" atklāto projektu pieteikumu konkursu "Ilgtspējīga enerģētikas infrastruktūra un tirgus" (turpmāk - konkurss). Konkursa nolikums pieejams Latvijas Zinātnes mājaslapā www.lzp.gov.lv.

 

Kopējais konkursam pieejamais finansējums projektu īstenošanai ir 1 523 999 euro.

 

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2018. gada 9. novembris. Projektu pieteikumi iesniedzami Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā (turpmāk - informācijas sistēma) (www.sciencelatvia.lv).

 

 

Pēc papildus informācijas lūdzam vērsties:

 

1. par konkursa īstenošanu, projektu pieteikumu iesniegšanu, konkursa nolikumu - Latvijas Zinātnes padomes vecākais eksperts Ingmārs Kreišmanis ( ingmars.kreismanis@lzp.gov.lv );

2. par informācijas sistēmas lietošanu - Latvijas Zinātnes padomes vecākā referente Jeļena Blazarene ( jelena.blazarene@lzp.gov.lv );

3. par programmas konceptuālajiem jautājumiem, programmas mērķiem un uzdevumiem - Ekonomikas ministrija ( vpp@em.gov.lv ).