Ekonomikas ministrija

Adrese

Adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV - 1519
Tālrunis: 67013100
Fakss: 67280882
E-pasts: pasts@em.gov.lv

 

Ekonomikas ministrijas rekvizīti

Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519

Reģistrācijas Nr.90000086008

Valsts kase

Kods: TRELLV22

Konts: LV91TREL2120038032000

 
Ministrijas darba laiks
Pirmdien - ceturtdien:
No plkst.8.15. - 17.00 ar pārtraukumu no plkst.12.15 līdz plkst.12.45.
Piektdien:
No plkst.8.15. - 15.45 ar pārtraukumu no plkst.12.15 līdz plkst.12.45.

Pirms svētku dienās darba laiks saīsināts par divām stundām.
 
Apmeklētāju pieņemšana

Valsts sekretārs - darba dienās no 8:30 - 17:00, iepriekš piesakoties pa tālruni 67013105.

Citas amatpersonas - darba dienās no 8:30 - 17:00, iepriekš vienojoties ar attiecīgo amatpersonu (kontaktinformāciju skatīt Darbinieku datu bāzē).

Neskaidrību gadījumā lūdzam zvanīt 67013100; 67013193.


Papildus

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus