Jaunumi

Šā gada 15. aprīlī Ministru kabinets ārkārtas sēdē apstiprināja astoto Progresa ziņojumu par Latvijas nacionālās reformu programmas īstenošanu, kas tiek gatavots katru gadu un iesniegts Eiropas Komisijai. Progresa ziņojumā ir atspoguļota valdības politika Eiropas Savienības Padomes rekomendāciju un “Eiropa 2020” stratēģijas mērķu izpildei.

 

“Priecē, ka līdz ar stabilu ekonomisko izaugsmi arī Latvijas progress ES Padomes rekomendāciju un “Eiropa 2020” stratēģijas mērķu izpildē ir uzlabojies. To ir atzinusi arī Eiropas Komisija savā pēdējā 2018. gada Ziņojumā par Latviju. Esmu gandarīts, ka jaunās valdības darbs ir nodrošinājis gan stabilitāti, gan sekmīga bijusi strukturālās politikas un reformu īstenošana. Taču vēl aizvien saglabājas izaicinājums palielināt ieguldījumus pētniecībā un attīstībā, kā arī nodrošināt straujāku Latvijas tautsaimniecības produktivitātes pieaugumu,” uzsver ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro.

 

Progresa ziņojumā ir atjaunots Latvijas nacionālajā reformu programmā (apstiprināta Ministru kabinetā 2011. gada 26. aprīlī) aprakstītais vidēja termiņa makroekonomiskais scenārijs, izvērtēts Latvijas progress 2018. gada ES Padomes rekomendāciju izpildē, dots detalizētāks politikas virzienu apraksts, t.sk. progress Latvijas kvantitatīvo mērķu „Eiropa 2020” stratēģijas kontekstā sasniegšanā, atspoguļota informācija par ES fondu investīcijām un ietverta informācija par Latvijas investīciju vajadzībām 2021.-2027. gadu periodā.

 

2018. gadā Latvija saņēma trīs rekomendācijas no ES Padomes valsts budžeta un nodokļu politikas, sociālās drošības tīkla, profesionālās izglītības un veselības aprūpes, kā arī publiskā sektora jomā.

 

Saskaņā ar Līguma par ES darbību Progresa ziņojums kopā ar Latvijas Stabilitātes programmu ir ES līmeņa ekonomiskās politikas koordinācijas un uzraudzības instrumenta sastāvdaļa (tā saucamā Eiropas semestra ietvaros). Abi dokumenti jāiesniedz Eiropas Komisijai līdz 15. aprīlim. Katru gadu Eiropas Komisija vērtē abus dokumentus, un uz tā pamata nāk klajā ar priekšlikumiem par ES Padomes rekomendācijām, kuras attiecīgi tiek apstiprinātas Eiropadomē.

 

Detalizēti ar Ekonomikas ministrijas sagatavoto Progresa ziņojumu var iepazīties šeit: https://ej.uz/NRP2019

 

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv

T.: 67013193