attels

 

Latvijas Drošības un aizsardzības klasteris (DAK) ir izveidots, lai palīdzētu nozares uzņēmumiem sadarbībā ar zinātniskajām institūcijām, iekļauties stratēģiski nozīmīgos un pieaugošos pasaules drošības un aizsardzības tirgos un piegāžu ķēdēs, piedāvājot konkurētspējīgus un inovatīvus duālā pielietojuma produktus.
 

DAK paredz specializāciju sekojošās jomās: IKT sistēmu izstrāde un integrācija duālās izmantošanas produktos, identificējot nišas produktus, un viedo materiālu, kompozītmateriālu izstrāde un pielietošana ražošanā duālās izmantošanas produktos. Vienlaikus DAK pētīs iespējas darboties arī sekojošās jomās: Inženiertehnisko spēju un cilvēkresursu attīstība un iekārtu dzīves cikla noteikšana un uzturēšana.

 

Kontaktinformācija:

 

Kontaktpersona: Anete Lūsare (klasteris@federacija.lv

Tel.nr. +371 67619226

Mājaslapawww.federacija.lv

Vienotais e-pasts: klasteris@federacija.lv