attels

Latvijas dzīvības zinātņu nozares attīstības klasteri veido komersantu un pētniecības, izglītības un zināšanu izplatīšanas organizāciju un citu institūciju sadarbības tīkls.
 

Mērķis ir veicināt biedru sadarbību, īstenojot klastera aktivitātes Viedās specializācijas stratēģijā noteiktajās prioritārajās jomās, tādējādi paaugstinot nozares komersantu konkurētspēju, produktivitāti un eksportspēju, kā arī veicinot inovāciju un jaunu produktu veidošanu.
 

Klastera biedri pārstāv šādas nozares: "Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģija”, t.sk. farmaceitisko, bioaktīvo vielu iegūšanas ķīmiskās, biotehnoloģiskās metodes un produkti, zāļu izstrāde un izpēte, molekulārās un individualizētās ārstēšanas un diagnostikas metodes, šūnu tehnoloģijas, funkcionālā pārtika, ārstnieciskā kosmētika, bioaktīvi dabas vielu produkti, kā arī jomā "Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas", t.sk. kompozītmateriāli, plānie slāņi, pārklājumi, stikla šķiedras izstrādājumi un viedie materiāli uz tās bāzes.
 

Kontaktinformācija:

 

Kontaktpersona: Raina Dūrēja (lakifa@lakifa.lv)

Tel.nr. +371 67298683

Mājaslapa: www.lakifa.lv/lv/jaunumi/klasteraprojekts/

Vienotais e-pasts: lakifa@lakifa.lv