attels

 

Latvijas Eksporta klasteris (LEK) ir Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) iniciatīva, kas ir vērsta uz Latvijas ekonomiski aktīvo uzņēmumu konkurētspējas palielināšanas iespējām ārējos tirgos.
 

Klastera mērķis ir veicināt komersantu un pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizāciju sadarbību eksporta veicināšanas jomā, palielinot komersantu konkurētspēju un augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu īpatsvaru eksportā, kā arī inovācijas un jaunu produktu veidošanos. 
 

Galvenās LEK darbības jomas ir saistītas ar konkurētspējas paaugstināšanu starptautiskajos tirgos ar zināšanu ietilpīgu pieeju eksporta plānošanā un stratēģijas izstrādē, kā arī pamatotos un izsvērtos starptautiskos mārketinga pasākumos; tas ietver gan uzņēmumu kvalitātes pārvaldības risinājumu meklēšanu; produktivitātes celšanu; eksportspējīgo uzņēmumu attīstību Viedās specializācijas jomās, kas nodrošinās produkciju eksporta tirgiem ar augstāku pievienoto vērtību.
 

Klasteris ir saņēmis Eiropas Klasteru   

Izcilības iniciatīvas bronzas novērtējumu         

 attels        

 

 

Kontaktinformācija:

 

Kontaktpersona: izpildirektors Jānis Tilibs (janis.tilibs@chamber.lv)

Tel.nr. +371 26942631

Mājaslapa: http://www.chamber.lv/lv/exportcluster

Vienotais e-pasts: cluster@chamber.lv