LNG termināļa projektu attīstītāju atvērtā tirgus izpēte

Ministru kabinetā š.g. 19.aprīļa sēdē tika atbalstīts, ka Latvijā ir jāīsteno sašķidrinātās dabasgāzes termināļa izveides projekts. Vienlaikus Ministru kabinets nolēma, ka Ekonomikas ministrijai līdz 2022. gada 31. maijam jāiesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā izvērtējumu par apzināto potenciālo sašķidrinātās dabasgāzes termināļu izveides ieguvumiem un izmaksām, piedāvājot optimālāko risinājumu Latvijas dabasgāzes piegāžu drošības nodrošināšanai izmaksu efektīvā veidā, vienlaikus nodrošinot tik nepieciešamo elastību un alternatīvas sašķidrinātās dabasgāzes importam reģionālā līmenī.

Ņemot vērā minēto, Ekonomikas ministrija organizē publisku sašķidrinātās dabasgāzes termināļa izveides projektu tirgus izpēti.

Lūdzam projektu attīstītājus līdz  2022.gada 13.maijam aizpildīt un iesniegt Ekonomikas ministrijā pieteikuma veidlapu, kas pieejama šeit.

Sīkāk tirgus izpētes procedūras apraksts pieejams šeit.