Jaunumi

Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumā Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” uzdots ekonomikas ministram noteikt sociālās distancēšanās prasības sabiedriskās ēdināšanas vietās un maksimālo apmeklētāju skaitu, kas vienlaicīgi var atrasties sabiedriskās ēdināšanas vietā.

 

Ar Ekonomikas ministrijas 30.03.2020 rīkojumu Nr. 1-6.1/2020/55 "Par sociālās distancēšanās nodrošināšanu sabiedriskās ēdināšanas vietās" noteikts, ka no š.g. 31. marta  sabiedriskās ēdināšanas vietā jānodrošina:

  • divu metru distance starp galdiņiem;
  • pie viena galdiņa var atrasties ne vairāk kā divi apmeklētāji, izņemot vienas ģimenes locekļus;
  • kases un apkalpošanas zonā divu metru distance no rindā priekšā stāvošā apmeklētāja ar norobežojošām zīmēm;
  • maksimāli pieļaujamais apmeklētāju skaits ēdināšanas zālē - viens apmeklētājs uz vismaz 4m2 no kopējās ēdināšanas zāles platības;
  • iespēja iegādāties ēdienus arī līdzņemšanai.

 

Arī apmeklētāju informēšanai sabiedriskās ēdināšanas vietās jābūt nodrošinātiem vairākiem pasākumiem:

  • pie ieejas jābūt izvietotam aicinājumam apmeklētājam neapmeklēt sabiedriskās ēdināšanas vietu, ja tam ir parādījušās elpceļu infekcijas pazīmes;
  • jāinformē apmeklētāji par maksimāli pieļaujamo personu skaitu, kas vienlaikus var atrasties sabiedriskās ēdināšanas telpās;
  • apmeklētājiem redzamās vietās (vismaz pie kases un ieejas ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietā) izvietotām skaidri salasāmām norādēm būt sociāli atbildīgiem un, atrodoties sabiedriskās ēdināšanas vietā, ievērot 2 metru distanci no apkārtējiem apmeklētājiem;
  • reizi 15 minūtēs jāatskaņo paziņojums latviešu valodā, aicinot lieki neuzkavēties sabiedriskās ēdināšanas telpās un sekot izvietotajiem norādījumiem par distances ievērošanu. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniedzējs paziņojuma atskaņošanai papildus var izvēlēties citas svešvalodas.

 

Lai atbalstītu tirgotājus jauno prasību izpildē, esam sagatavojuši PAZIŅOJUMA PIRRCĒJIEM AUDIOFAILU. Aicinām arī sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumus nepieciešamības gadījumā lejuplādēt un izmantot šo informāciju (bez maksas).

 

Vienlaikus aicinām sabiedrisko ēdināšanas uzņēmumu īpašniekus un vadītājus iespēju robežās īstenot arī citus pasākumus cilvēku plūsmas ierobežošanai, kas veicinātu Veselības ministrijas rekomendāciju ievērošanu attiecībā uz Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanu. Tāpat aicinām īstenot pasākumus darbinieku maksimālai aizsardzībai.

 

Savukārt, sabiedriskās ēdināšanas vietu apmeklētājus aicinām neapmeklēt sabiedriskās ēdināšanas vietas, ja parādījušās elpceļu infekcijas pazīmes. Bet, apmeklējot sabiedriskās ēdināšanas vietas, aicinām ievērot visas uzņēmumu izvietotās norādes.

 

Visu iepriekšminēto prasību uzraudzību sabiedriskās ēdināšanas vietās veiks Valsts policija un pašvaldības policija.

 

Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļa
prese@em.gov.lv