Ekonomikas ministrija bija atbildīgā institūcija par Nacionālā enerģētikas un klimata plāna izstrādi (NEKP) līdz Klimata un enerģētikas ministrijas izveidei. Šajā lapā ievietoti vēsturiskie materiāli par NEKP sākotnējo redakciju un NEKP darba grupām. Turpmāk tiks ievietota informācija par Ekonomikas ministrijas kompetences jomām NEKP atjaunošanā - Rūpniecības un būvniecības darba grupu un NEKP pasākumu sociāli ekonomisko izvērtējumu. 

nekp1
NEKP2