Jaunumi

Ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro šodien tikās ar jauno Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāju Santu Purgaili, lai pārrunātu uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas iespējas Latvijā, kā arī Latvijas uzņēmēju un ārvalstu investoru norādītos problējautājumus kreditēšanā.

 

“Mums ir svarīga cieša sadarbība ar FKTK, lai spētu efektīvi un ātri risināt problēmsituācijas un samazināt šķēršļus, ar ko ikdienā saskaras Latvijas uzņēmēji. Pēdējā gada laikā uzņēmēji mani vairākkārt informējuši par grūtībām sadarboties ar banku sektoru Latvijā, salīdzinot ar kaimiņvalstīm, un to var vērtēt kā būtisku ierobežojošo faktoru Latvijas tautsaimniecības attīstībā,” pauž ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro.

 

Sarunā ar S.Purgaili tika rasti vairāki kopsaucēji attiecībā uz turpmāko Finanšu un kapitāla tirgus komisijas darbību. Ekonomikas ministrs atzinīgi novērtē FKTK vadītājas definētās prioritātes un darbības virzienus. Tika panākta vienošanās kopīgi strādāt pie kredītu pieejamības veicināšanas uzņēmējiem, vadlīniju izveides attiecībā uz kreditēšanu, kā arī ārvalstu investīciju piesaistei atbilstošu nosacījumu veidošanu. Vairāki uzņēmēji gada laikā vērsuši ministra uzmanību uz vairākiem uzņēmumu bankas kontu slēgšanas gadījumiem, tādēļ tika apspriesti arī rīcības virzieni klientorientētākai banku sektora attieksmes veicināšanai pret uzņēmējiem.

 

Beata Jonite

Ekonomikas ministra padomniece

Sabiedrisko attiecību jautājumos

beata.jonite@em.gov.lv

T.: 28351588