Jaunumi

Šā gada 3. oktobrī ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro, Latvijas Start-up uzņēmumu asociācija “Startin.lv”, Latvijas Privātā un riska kapitāla asociācija un Latvijas Biznesa Eņģeļu Tīkls parakstīja memorandu par sadarbības pastiprināšanu jaunuzņēmumu ekosistēmas attīstībā un sabiedrības izpratnes veicināšanu par jaunuzņēmumiem.
 

attels

Memoranda ietvaros puses apņēmušās pilnveidot nozares tiesisko regulējumu, veicināt ekosistēmas atpazīstamību un izglītot jaunuzņēmumus un investorus, kā arī sekmēt sabiedrības izpratni par jaunuzņēmumiem. Sadarbībā ar jaunuzņēmumus, biznesa eņģeļus un riska kapitāla nozari pārstāvošajām organizācijām Ekonomikas ministrija apņēmusies pilnveidot normatīvo regulējumu un valsts atbalsta politiku, kā arī iesaistīties sabiedrības izpratnes veicināšanā par jaunuzņēmumu ekosistēmas attīstību un to lomu tautsaimniecībā.

 

Tikšanās laikā ministrs R.Nemiro izteica ierosinājumu asociācijām savstarpēji apvienoties, lai tām būtu lielāks spēks: “Memorands ar minētajām organizācijām ļaus pilnvērtīgāk sadarboties publiskajam un nevalstiskajam sektoram, uzturot dialogu, strādājot pie tiesiskās vides uzlabojumiem, ka arī pilnveidojot jau esošo regulējumu un atbalsta instrumentus. Kopīgā interešu pārstāvība ļaus stiprināt jaunuzņēmumu pozīcijas sarunās ar valdību un citām organizācijām”.

 

“Veiksmīgi jaunuzņēmumi nozīmē augsti apmaksātas darbavietas un pienesumu valsts budžetam, tāpēc ir svarīgi radīt visus iespējamos priekšnosacījumus, lai atbalstītu nozari un veicinātu tās straujāku izaugsmi. Memorands apliecina vienotu izpratni valsts līmenī par inovāciju stratēģisko nozīmi, kas ir atslēga uz Latvijas ekonomikas starptautisko konkurētspēju ilgtermiņā,” uzsver Latvijas jaunuzņēmumu asociācijas “Startin.lv” valdes locekle Līva Pērkone.

 

“Jaunuzņēmumu ekosistēmas attīstības līmenim ir tieša saistība ar konkrētās valsts spēju piesaistīt investorus un radīt jaunus, strauji augošus un uz eksportu orientētus uzņēmumus. Esam pateicīgi Ekonomikas ministrijai par izpratni un vēlmi atbalstīt ekosistēmu,” saka Anita Matisone, Latvijas Privātā un Riska kapitāla asociācijas izpilddirektore.

 

"Savstarpējās sadarbības memoranda parakstīšana ieved Ekonomikas ministrijas un jaunuzņēmumu vides spēlētāju sadarbību jaunā līmenī, tā kļūs savstarpēji koordinētāka un saskaņotāka, tādējādi ar krietni lielāku iespēju sasniegt labus rezultātus jaunuzņēmumu vides attīstībā," uzsver Juris Birznieks, Latvijas Biznesa Eņģeļu Tīkls valdes loceklis.

 

Sadarbības memorands

 

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv

67013193