Jaunumi

Pirmdien, 17. jūnijā, noritēja trešā ekonomikas ministra Ralfa Nemiro veidotās darba grupas nacionālās farmācijas politikas ekonomisko aspektu izpētei sēde. Šajā sanāksmē ministrijas pārstāvji tikās ar pacientu organizācijām, lai gūtu pēc iespējas plašāku ieskatu pacientu saskatītajā problemātikā. Darba grupas mērķis ir izstrādāt priekšlikumus konkurences veicināšanai farmācijas tirgū un rast veidus, kā samazināt medikamentu cenas un sekmēt to pieejamību valstī.

 

“Pacientu organizācijas bieži netiek pietiekami uzklausītas, taču uzskatu, ka neviens nevar sniegt patiesāku un dzīvāku ieskatu medikamentu tirgus problemātikā, kā cilvēki, kas ar to saskaras ik dienu. Darba grupas ietvarā tika identificētas vairākas būtiskas problēmas, kas saistītas ar medikamentu pieejamību. Kā vienu no aktualizējamajiem jautājumiem varu minēt to, ka Latvijā ir tikai 13 diennakts aptiekas, 7 no kurām ir Rīgā. Diennakts aptieku nav pat tādās lielās pilsētās kā Valmierā un Jelgavā. Ja pacientam vēlākās vakara stundās ir steidzami nepieciešami medikamenti, neatliek nekas cits, kā braukt lielus attālumus. Problēmas ir arī ar mazo aptieku nespēju konkurēt ar lielajiem aptieku tīkliem un piegādes pakalpojumu uz mājām ierobežota pieejamība. Tika identificēts arī caurspīdīguma trūkums starp zāļu ražotājiem un Nacionālo Veselības dienestu - tas apgrūtina gan farmaceitu, gan patērētāju ikdienu, piemēram, situācijās, kad kāds akūti nepieciešams medikaments bez ziņas pazūd no tirgus,” pauž ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro.

 

Trešajā darba grupas sanāksmē piedalījās eksperti no Ekonomikas ministrijas, Konkurences padomes un Patērētāju tiesību aizsardzības centra. Tika uzaicināti pārstāvji no Latvijas Insulta biedrības, Cilvēku ar invaliditāti fonda „Jūnijs”, Pacientu biedrības “ParSirdi.lv”, Latvijas Hemofīlijas biedrības, Krūts vēža biedrības “Vita”, Biedrības „Latvijas Multiplās sklerozes asociācija” un Latvijas Cistiskās fibrozes biedrības, kā arī Saeimas deputāte Iveta Benhena-Bēkena un Rīgas Medicīnas koledžas pasniedzēja un farmaceite Ligita Kukule. Darba grupā gūtās atziņas papildināja jau esošo informācijas bāzi, veidojot stratēģiju un priekšlikumus nozares sakārtošanai, lai nodrošinātu godīgu konkurenci.

 

Papildus trūkumi farmācijas tirgū tika saskatīti saistībā ar cenu apmēru nekompensējamiem medikamentiem, inovatīvo medikamentu nepietiekamo pieejamību un lieltirgotavu pārlieku nozīmīgo lomu aptieku izvietojumā, ierobežojot patērētāju izvēles iespējas medikamentiem. Nozīmīgs faktors ir arī pārmērīgais kompensējamo medikamentu re-eksports, kuru veicina lielie tirgus spēlētāji, kā rezultātā rodas attiecīgo medikamentu trūkums vietējā tirgū.

 

Beata Jonite

Ekonomikas ministra padomniece

Sabiedrisko attiecību jautājumos

beata.jonite@em.gov.lv

T.: 28351588