Jaunumi

Piektdien, 21. jūnijā, ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro nosūtīja valsts kapitāla daļas turētāja pārstāvim pieprasījumu par akciju sabiedrības “Latvenergo” padomes locekļu kandidātu atlases un novērtēšanas procesa uzsākšanu atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma un Ministru kabineta 2015.gada 1.decembra noteikumiem  Nr. 686 “Kārtība, kādā nominē kandidātus valdes un padomes locekļu amatiem kapitālsabiedrībās, kurās valstij kā dalībniekam (akcionāram) ir tiesības izvirzīt valdes vai padomes locekļus, un valdes locekļus valsts kapitālsabiedrībās, kurās ir izveidota padome” prasībām.

 

“Mērķis vienmēr ir bijis un būs atklātā konkursā ievēlēt kompetentus, neatkarīgus un sabiedrības labā strādāt gribošus pastāvīgās Latvenergo padomes locekļus, kas vēlēsies proaktīvi risināt sadales tarifu mazināšanas problemātiku un būs uz sadarbību vērsti attiecībā uz valdības nostādītajām prioritātēm,” pauž ekonomikas ministrs.

 

Beata Jonite

Ekonomikas ministrija padomniece

Sabiedrisko attiecību jautājumos

prese@em.gov.lv

T.: 67013193