Apkopojums par būvniecības iecerēm, kuras paredzēts īstenot par publiskiem līdzekļiem 

Saskaņā ar “Publisko iepirkumu likums” 18.panta 1.daļu, kas stājās spēkā 2017.gada 1.jūnijā, saskaņā ar šī likuma Pārejas noteikumu 5.punktu, “pasūtītājs mēneša laikā no gadskārtējā budžeta apstiprināšanas dienas publicē valsts elektroniskās informācijas sistēmā, kas paredzēta piedāvājumu un pieteikumu saņemšanai, informāciju par plānotajiem šā likuma 8. panta otrajā daļā, 9. un 10. pantā noteiktajā kārtībā veicamajiem iepirkumiem un iepirkuma procedūrām, norādot vismaz pasūtītāju, plānoto iepirkuma priekšmetu un saiti uz pircēja profilu, kur būs pieejama iepirkuma procedūras dokumentācija, plānoto iepirkuma veikšanas kārtību, plānoto CPV kodu, iepirkuma līguma veidu, plānoto iepirkuma izsludināšanas gadu un ceturksni vai mēnesi un datu aktualizācijas datumu. Pasūtītājs informāciju aktualizē pēc nepieciešamības.”.

 

Informācija par plānotajiem iepirkumiem pieejama elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/ProcurementPlan 

 


 


   

 

Lapas informācija atjaunota:    18-10-2018