Dzīvojamās mājas pārvaldīšana

Saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 50.panta septīto daļu valsts dzīvojamās mājas valdītāja vai pašvaldības pienākums ir pārvaldīt un apsaimniekot dzīvojamo māju līdz tās pārvaldīšanas tiesību nodošanai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai.

 

Paraugi:

1. Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašuma īpašnieku kopsapulces protokols

2. Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pilnvarojuma līgums

Infografika

Lapas informācija atjaunota:    21-12-2017