Eiropas Uzņēmējdarbības veicināšanas balvas


 

 

Eiropas Komisija ir atklājusi 2019. gada konkursu „Eiropas Uzņēmējdarbības Veicināšanas balva”!

 

Eiropas Komisija katru gadu organizē konkursu ar mērķi apzināt un novērtēt visveiksmīgākos uzņēmējdarbības un uzņēmumu veicinātājus visā Eiropā, īpaši izcelt uzņēmējdarbības labāko politiku un labāko praksi, veidot izpratni par uzņēmējdarbības pievienoto vērtību, kā arī pamudināt un iedvesmot potenciālos uzņēmējus.

 

Konkursam “Eiropas uzņēmējdarbības veicināšanas balvas” ir divas atlases kārtas. Tikai valsts līmeņa atlases kārtu izturējušie kandidāti varēs pretendēt uz Eiropas balvām. Augsta līmeņa žūrija izvēlēsies uzvarētājus, kurus pasludinās apbalvošanas ceremonijā 2019. gada novembrī.

 

Valsts līmeņa atlases kārtā tiks atlasīti ne vairāk kā divi konkursa pretendenti un līdz 2019. gada 3. jūlijam Ekonomikas ministrija tos pieteiks konkursa “Eiropas uzņēmējdarbības veicināšanas balva” otrajai atlases kārtai jeb finālam.

 

Sākusies pieteikumu iesniegšana dalībai valsts līmeņa atlases kārtā, pieteikumu dalībai var iesniegt valsts institūcijas, pašvaldības, reģioni un kopienas, kā arī valsts un privātā sektora partnerības, kas nodibinātas starp valsts iestādēm un uzņēmumiem, izglītības programmām un uzņēmējdarbības organizācijām.

 

Pieteikumus var iesniegt līdz š.g. 31.maijam zemāk norādītajai kontaktpersonai, aizpildot pieteikuma veidlapu.

 

Konkursa balvu kategorijas, kurās šogad var pieteikties:

  • Uzņēmējdarbības gara veicināšana

Tiek novērtētas valsts, reģionālā vai vietējā līmeņa iniciatīvas, kas veicina uzņēmējdarbības domāšanas veidu, īpaši jauniešu un sieviešu vidū.

  • Ieguldījums uzņēmējdarbības prasmēs.

Tiek novērtētas valsts, reģionālā vai vietējā līmeņa iniciatīvas, kas palīdz uzlabot uzņēmējdarbības un vadības prasmes.

  • Uzņēmējdarbības vides uzlabošana

Tiek novērtēta valsts, reģionālā vai vietējā līmeņa novatoriskā politika, kas veicina uzņēmumu veidošanu un izaugsmi, vienkāršajiem uzņēmējiem paredzētās likumdošanas un administratīvās procedūras, kā arī īsteno principu “vispirms domāt par mazajiem uzņēmumiem”, lai tādējādi rūpētos par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem.

  • Atbalsts uzņēmējdarbības internacionalizēšanai

Tiek novērtēta politika, kas valsts, reģionālajā vai vietējā līmenī mudina uzņēmumus — īpaši mazos un vidējos — izmantot Eiropas Savienības un pasaules tirgus sniegtās iespējas.

  • Atbalsts videi nekaitīga tirgus attīstībai un resursu efektīvai izmantošanai

Tiek novērtētas valsts, reģionālā vai vietējā līmeņa pamatnostādnes un iniciatīvas, kas sniedz maziem un vidējiem uzņēmumiem palīdzību piekļūšanai videi nekaitīgam tirgum un palīdz tiem efektīvāk izmantot resursus, piemēram, palīdzot iegūt “zaļo kvalifikāciju”, veicinot sadarbību un nodrošinot finansējumu.

  • Atbildīga un iekļaujoša uzņēmējdarbība

Tiek novērtēti valsts, reģionālo vai pašvaldības iestāžu vai valsts un privātā sektora sadarbības pasākumi, kas sekmē uzņēmumu sociālo atbildību mazajos un vidējos uzņēmumos. Šajā kategorijā tiks novērtēti arī centieni sekmēt uzņēmējdarbību nelabvēlīgā situācijā esošajās grupās, piemēram, bezdarbnieku - īpaši ilgstošo bezdarbnieku, legālo migrantu, cilvēku ar īpašām vajadzībām un etnisko minoritāšu vidū.

 

Papildu informācijai par valsts līmeņa konkursu, lūdzam, sazinieties ar ELĪNU PĒTERSONI, Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta vecāko eksperti, tālrunis: +371 67013003, e- pasta adrese: Elina.Petersone@em.gov.lv.

 

Konkurss “Eiropas uzņēmējdarbības veicināšanas balvas” no 2006. gada apbalvo izcilas iniciatīvas, kas valsts, pašvaldību un reģionālā līmenī atbalsta uzņēmējdarbību. Kopš konkurss ir uzsācis savu darbību tajā ir piedalījušies vairāk nekā 4000 projekti, kā rezultātā izveidojušies vairāk nekā 10 000 jaunu uzņēmumu. Konkursa mērķis ir apzināt veiksmīgus pasākumus un iniciatīvas, kas veicina uzņēmējdarbību un uzņēmumus, izcelt uzņēmējdarbības labākos pamatprincipus un labākās prakses piemērus un dalīties tajos,  vairot izpratni par uzņēmēju nozīmi Eiropas sabiedrībā, pamudināt un iedvesmot potenciālos uzņēmējus.

 

2018.gada konkursa “Eiropas uzņēmējdarbības veicināšanas balva” finālam no Latvijas tika izvirzīts Nodarbinātības valsts aģentūras ES fondu projekts „Jauniešu garantijas”, kas saņēma Latvijas nacionālās atlases žūrijas atzinību kā labākais uzņēmējdarbības gara veicināšanas projekts Latvijā un Eiropas Komisija to atzinusi par vienu no labākajiem šādiem projektiem Eiropas līmenī.

Plašāka informācija par konkursu pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē, savukārt konkursa jaunumiem var sekot Promoting Enterprise News, Twitter, Facebook un Instagram.

 

Lapas informācija atjaunota:    12-02-2019