Eiropas Uzņēmējdarbības veicināšanas balvas


 

Eiropas Komisija ir atklājusi 2017. gada konkursu „Eiropas Uzņēmējdarbības Veicināšanas balvas”
 

Eiropas Komisija katru gadu organizē konkursu ar mērķi apzināt un novērtēt visveiksmīgākos uzņēmējdarbības un uzņēmumu veicinātājus visā Eiropā, īpaši izcelt uzņēmējdarbības labāko politiku un labāko praksi, veidot izpratni par uzņēmējdarbības pievienoto vērtību, kā arī pamudināt un iedvesmot potenciālos uzņēmējus.
 

Konkursam “Eiropas uzņēmējdarbības veicināšanas balvas” ir divas atlases kārtas. Tikai valsts līmeņa atlases kārtu izturējušie kandidāti varēs pretendēt uz Eiropas balvām. Augsta līmeņa žūrija izvēlēsies uzvarētājus, kurus pasludinās apbalvošanas ceremonijā 2017. gada novembrī.
 

Valsts līmeņa atlases kārtā tiks atlasīti ne vairāk kā divi konkursa pretendenti un līdz 2017. gada 3. jūlijam Ekonomikas ministrija tos pieteiks konkursa “Eiropas uzņēmējdarbības veicināšanas balvas” otrajai atlases kārtai jeb finālam.
 

Informējama, ka ir sākusies pieteikumu iesniegšana dalībai valsts līmeņa atlases kārtā, pieteikumu dalībai var iesniegt valsts institūcijas, pašvaldības, reģioni un kopienas, kā arī valsts un privātā sektora partnerības, kas nodibinātas starp valsts iestādēm un uzņēmumiem, izglītības programmām un uzņēmējdarbības organizācijām.
 

Pieteikumus var iesniegt līdz š.g. 1. jūnijam zemāk norādītajai kontaktpersonai.
 

Pieteikuma veidlapas ir atrodamas šeit:
 

! Lai arī šogad konkursa balvu kategorijā “Atbalsts videi nekaitīga tirgus attīstībai un resursu efektīvai izmantošanai” ir veiktas nelielas izmaiņas, t.i. šogad iepriekš minētā kategorija ir atcelta, aicinām pieteikt citās kategorijās jebkurus videi draudzīgas idejas risinājumus.
 

Zemāk ir nosauktas piecas konkursa balvu kategorijas, kurās šogad var pieteikties:

  1. Uzņēmējdarbības gara veicināšana
  2. Ieguldījums uzņēmējdarbības prasmēs
  3. Uzņēmējdarbības vides uzlabošana
  4. Atbalsts uzņēmējdarbības internacionalizēšanai
  5. Atbildīga un iekļaujoša uzņēmējdarbība
     

Lai saņemtu sīkāku informāciju par valsts līmeņa konkursu, sazinieties ar kontaktpersonu:


LINDA KUZIKA
Uzņēmējdarbības konkurētspējas departaments
Mazo un vidējo uzņēmumu atbalsta nodaļa
Vecākā eksperte

EKONOMIKAS MINISTRIJA
Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519, Latvija
Tālrunis: +371 67013238
E- pasta adrese: Linda.Kuzika@em.gov.lv

 

Konkurss “Eiropas uzņēmējdarbības veicināšanas balvas” no 2006. gada apbalvo izcilas iniciatīvas, kas valsts, pašvaldību un reģionālā līmenī atbalsta uzņēmējdarbību. Kopš konkurss ir uzsācis savu darbību tajā ir piedalījušies vairāk nekā 3400 projekti, kā rezultātā izveidojušies tūkstošiem jaunu uzņēmumu. Konkursa mērķis ir apzināt veiksmīgus pasākumus un iniciatīvas, kas veicina uzņēmējdarbību un uzņēmumus, izcelt uzņēmējdarbības labākos pamatprincipus un labākās prakses piemērus un dalīties tajos,  vairot izpratni par uzņēmēju nozīmi Eiropas sabiedrībā, pamudināt un iedvesmot potenciālos uzņēmējus.
 

2016.gada konkursa “Eiropas uzņēmējdarbības veicināšanas balvas” finālam no Latvijas tika izvirzīti 2 pretendenti:

  1. “Radām Novadam” ir saņēmis Eiropas Komisijas atzinību kā labākais uzņēmējdarbības gara veicināšanas projekts Latvijā un atzīts par vienu no labākajiem šādiem projektiem Eiropas līmenī 2016. gadā (http://radamnovadam.delfi.lv/);
  2. „Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs” (ZRKAC) tika nominēts kategorijā “Ieguldījums uzņēmējdarbības prasmēs” (http://www.zrkac.lv/) .

 

Vairāk informāciju par konkursu meklējiet šajā vietnē:  http://ec.europa.eu/growth/smes/support/enterprise-promotion-awards/index_en.htm, kā arī jaunumiem var sekot Promoting Enterprise News, Twitter, Facebook un Instagram.

 

Lapas informācija atjaunota:    02-03-2017