Divpusējā ekonomiskā sadarbība

Divpusējie ekonomiskās sadarbības līgumi

Latvijas divpusējā ekonomiskā sadarbība ar Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm tiek īstenota saskaņā ar ES iekšējā tirgus principiem, kas paredz brīvu preču, personu, pakalpojumu un kapitāla kustību.
 

Ekonomiskā sadarbība ar valstīm ārpus Eiropas Savienības tiek īstenota kā Eiropas Savienības, tā nacionālā līmenī. Nacionālā līmenī tā tiek īstenota divpusējo ekonomiskās sadarbības līgumu ietvaros. Līdz šim Latvijas valdība ir noslēgusi divpusējās ekonomiskās sadarbības līgumus ar Armēniju, Azerbaidžānu, Baltkrieviju, Gruziju, Kazahstānu, Kirgizstānu, Krieviju, Ķīnu, Moldovu, Ukrainu, Uzbekistānu, Tadžikistānu, Turciju, Turkmenistānu, kā arī Apvienotajiem Arābu Emirātiem un Kuveitu.

 

Šie līgumi ir svarīgākie divpusējo ekonomisko sadarbību regulējošie jumta līgumi, kas aptver sadarbību tādās jomās kā rūpniecība, tūrisms, transports un loģistika, farmācija, lauksaimniecība, finanšu pakalpojumi, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, investīciju piesaiste, inovācijas u.c.

 

Starpvaldību komisijas (SVK) / Apvienotās komitejas (AK)

Noslēgtie Latvijas divpusējās ekonomiskās sadarbības līgumi paredz Starpvaldību komisijas (SVK) vai Apvienotās komitejas (AK) izveidošanu, kas nodrošina regulāru šo līgumu darbības uzraudzību un analīzes iespējas, kā uzlabot turpmāko līgumslēdzējpušu valstu ekonomisko sadarbību. SVK/AK sēdēs tiek skatīti ekonomiskās sadarbības jautājumi, kas aktuāli abām pusēm gan valdības, gan uzņēmēju līmenī. SVK/AK sēdēs tiek aicināti piedalīties tie Latvijas uzņēmēji, kuru jaunu biznesa projektu realizācijā vai problēmu, kuras radušās ar otras valsts kādu uzņēmumu/uzņēmēju, risināšanā ir nepieciešams valdības atbalsts.

 

SVK/AK notiek regulāri - saskaņā ar līguma nosacījumiem vai pēc nepieciešamības. To darba kārtībā tiek skatīti ekonomiskās sadarbības jautājumi, kas aktuāli abām pusēm gan valdības, gan uzņēmēju līmenī un tiek meklēti turpmākās sadarbības paplašināšanas iespējamie virzieni un risinājumi. Saskaņā ar SVK darba kārtību katrai konkrētajai SVK sēdei, tajās piedalās atbilstoši valdības institūciju un biznesa aprindu pārstāvji. SVK sēdēs tiek aicināti piedalīties tie Latvijas uzņēmēji, kuru jaunu biznesa projektu realizācijā vai problēmu, kuras radušās ar otras valsts kādu uzņēmumu/uzņēmēju, risināšanā ir nepieciešams valdības atbalsts.
 

Ik gadu tiek gatavs informatīvs pārskats par Latvijas ekonomisko interešu pārstāvēšanu divpusējo sadarbības līgumu ietvaros izveidotajās SVK un AK. 2020.gada jūnijā Ministru kabinetā ir izskatīts un apstiprināts jaunākais pārskats (par 2019.gadu).

 

Lietišķās sadarbības padomes

Papildus starpvaldību dialogam sadarbībā ar citām Latvijas institūcijām un ārvalstu partneriem tiek īstenoti pasākumi ekonomisko sakaru veicināšanai uzņēmēju līmenī, tai skaitā biznesa forumi, kontaktbiržas, uzņēmēju individuālās tikšanās, kā arī Latvijas Darba devēju konfederācijas izveidotās Lietišķās sadarbības padomes ar trešajām valstīm sēdes.

 

Ārējās ekonomiskās politikas koordinācijas padome

Lai sekmētu Latvijas tautsaimniecības konkurētspēju, ārējās ekonomiskās politikas jautājumu ciešākai koordinācijai nacionālā līmenī ir izveidota Ārējās ekonomiskās politikas koordinācijas padome.

 

Lai koordinētu institūciju darbu, ik gadu tiek izstrādāts Ekonomikas ministrijas, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, Ārlietu ministrijas, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras un Latvijas Darba devēju konfederācijas darba plāns.

Lapas informācija atjaunota:    05-08-2020