Jaunumi

Lai veicinātu akadēmiskās un zinātniskās vides saikni ar Ekonomikas ministriju, kā arī lai ministrijas sagatavotie produktivitāti un konkurētspēju veicinošie pasākumi un reformas tiktu vispusīgi izdiskutētas un balstītos uz izsvērtu neatkarīgu analīzi, Ekonomikas ministrija, Latvijas Universitāte (LU) un Latvijas Produktivitātes, efektivitātes, attīstības un konkurētspējas forums (LV PEAK) šā gada 30. augustā parakstīja Deklarāciju par sadarbību produktivitātes un konkurētspējas analīzes jomā. 

 

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens: “Lai rastu efektīvākos risinājumus, kā paaugstināt mūsu konkurētspēju un produktivitāti pasaulē, neatkarīgs, kompetents un zinātniski pamatots skats uz valdības darbu ir ļoti nepieciešams. Tāpēc LU un LV PEAK priekšlikums par sadarbības stiprināšanu ar Ekonomikas ministriju šīs jomas analīzes jomā ir nācis pareizā laikā. Ceru, ka mūsu sadarbība būs veiksmīga un tā palīdzēs valsts pārvaldei rast pareizos risinājumus produktivitātes un konkurētspējas veicināšanā.”

 

Deklarācija nosaka, ka to parakstījušās iestādes apņemas sadarboties produktivitātes un konkurētspējas analīzes jomā.

 

LV PEAK apņemas reizi gadā organizēt produktivitātes problēmām veltītu konferenci un sagatavot produktivitātes ziņojumu un rekomendācijas politikas veidošanai tautsaimniecības un nozaru griezumā.

 

LU apņemas iespēju robežās nodrošināt ministrijas interesējošo ar produktivitāti un konkurētspēju saistīto tēmu izpēti bakalauru, maģistra, doktorantu darbos un mācībspēku publikācijās.

 

Savukārt, Ekonomikas ministrija no savas puses apņemas iesniegt LU ieteicamo tēmu sarakstu zinātnisko darbu un publikāciju gatavošanai, kā arī iespēju robežās veikt šo darbu recenzēšanu un veicināt pētniecisko darbu finansēšanu. Tāpat ministrija apņemas LV PEAK un LU pārstāvjus aicināt piedalīties darba grupās un semināros, kas saistīti ar produktivitāti un konkurētspēju veicinošas politikas izstrādi.

 

Parakstītā deklarācija būs spēkā līdz 2020. gada 31. decembrim.

 

Deklarāciju par sadarbību produktivitātes un konkurētspējas analīzes jomā 

 

Fotogalerija

 

 

 

Evita Urpena

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Tālrunis 67013193

E-pasts: Evita.Urpena@em.gov.lv; prese@em.gov.lv

Web: www.em.gov.lv

Seko mums Twitter: @EM_gov_lv

Facebook: http://www.facebook.com/atbalstsuznemejiem; http://www.facebook.com/ekonomikasministrija

Flickr: https://www.flickr.com/photos/ekonomikasministrija

Youtube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrija