attels

Pārtikas produktu kvalitātes klasteris (PPKK) tika dibināts 2012. gadā kā Latvijas pārtikas nozares uzņēmumu sadarbības veicināšanas un produkcijas eksportspējas paaugstināšanas klasteris. Šobrīd PPKK ir 26 dalībnieki. No tiem 2 pētniecības, izglītības un zināšanu izplatīšanas organizācijas un 24 mazie un vidējie komersanti, kas saistīti ar pārtikas ražošanu.
 

Klastera darbības mērķis ir veicināt klastera dalībnieku un pētniecības, izglītības un zināšanu izplatīšanas organizāciju un citu institūciju sadarbību vietējā un starptautiskā līmenī, tādējādi veicinot nozares un komersantu konkurētspēju.
 

Galvenie PPKK darbības virzieni:

  • eksporta aktivitātes;
  • palīdzība starptautiskās sadarbības aktivitātēs (dalība kopīgajos iepirkumos, starptautiskā finansējuma piesaiste dažādiem projektiem);
  • sadarbība ar pētniecības, izglītības un zināšanu izplatīšanas organizācijām;
  • Nacionālās pārtikas kvalitātes sistēmas (Zaļā un Bordo karotītes) attīstība.

 

PPKK dibinātājs un operators ir Latvijas Pārtikas Uzņēmumu Federācija.
 

Kontaktinformācija:

 

Kontaktpersona: Armands Lejas-Krūmiņš (armands.lejas-krumins@lpuf.lv

Tel.nr. + 371 67808968

Mājaslapahttp://www.ppkk.lv/par-ppkk