Jaunumi

Inovatīvu produktu vai pakalpojumu publiskie iepirkumi ir svarīgs instruments, lai stimulētu jaunu tehnoloģisku risinājumu ieviešanu un inovācijas attīstību.

 

Eiropas Komisija publiskā iepirkuma īstenotājiem – valsts un pašvaldību iestādēm, valsts kapitālsabiedrībām, slimnīcām utt. - piedāvā bezmaksas atbalstu inovācijas publiskā iepirkuma sagatavošanā caur iniciatīvu The European Assistance for Innovation Procurement (EAFIP, http://eafip.eu).

 

EK ir izsludinājusi jaunu pieteikumu konkursu un 2019. gadā plāno sniegt atbalstu 3 publiskā iepirkuma īstenotājiem. Pieteikumus var iesniegt līdz š.g. 15. maijam EAFIP mājas lapā: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EAFIP2019

 

EAFIP iniciatīvas ietvaros ir pieejama šāda palīdzība:

  1. bezmaksas tehniskais un juridiskais atbalsts IKT risinājumos balstīta inovācijas publiskā iepirkuma dokumentācijas sagatavošanā un paša iepirkuma īstenošanā. Šis atbalsta veids pieejams pasūtītāja nacionālajā valodā (http://eafip.eu/assistance/lawyer_network/).
  2. nodrošināta pieeja moduļiem, kas sniedz pakāpeniskas norādes ar piemēriem par to, kā izstrādāt inovācijas iepirkuma politiku un kā sagatavot un īstenot inovāciju iepirkumu (http://eafip.eu/toolkit/).

 

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv

T.: 67013193