Jaunumi

2019. gada 26. un 27. novembrī Rīgā notika pasaulē pirmais 5G politikas veidotāju hakatons. Tā laikā izstrādātas rekomendācijas ar mērķi radīt Baltijas jūras reģiona valstīs un kopumā Eiropas Savienībā likumdošanu un biznesa vidi, kas veicina 5G nodrošināto jauno tehnoloģiju ieviešanu.


“Mums ir jābūt atbildīgiem par tādas biznesa vides un likumdošanas izveidi pārrobežu līmenī, kas ļaus ieviest inovācijas un palielinās mūsu ekonomisko konkurētspēju visā pasaulē. Mēs nevaram būt atkarīgi tikai no jauninājumiem privātajā sektorā, mums jādomā par jauninājumiem arī publiskajā sektorā. Politikas veidotāju hakatons bija unikāls formāts, kas iedvesmoja un radīja daudz jaunas idejas tam, kā risināt specifiskus nākotnes izaicinājumus, kas saistās ar 5G tehnoloģiju,” uzsver ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro.

 

Tehnoloģiju jomā visā pasaulē pastāvīgi notiek strauja izaugsme, un 5G tehnoloģijas ieviešana ir viens no šādiem piemēriem. Lai veicinātu Latvijas un Eiropas Savienības konkurētspēju pasaulē, ir nepieciešams normatīvais regulējums un kopējā biznesa vide, kas ir gatava un labvēlīga inovāciju radītajām iespējām. Nepieciešams veidot uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi, atvieglojot uzņēmumiem inovāciju radīšanu un ieviešanu, kā arī veicinot valsts un Baltijas jūras reģiona konkurētspēju un izaugsmi.

 

Hakatonā divu dienu laikā vadošie Eiropas un Baltijas reģiona politikas veidotāji, uzņēmēji, telekomunikāciju nozares viedokļu līderi un juristi izstrādāja risinājumus tehnoloģiju problēmjautājumiem, piemēram, kā regulēt autonomu kravu satiksmi, dronu pārrobežu satiksmi, bezpilota automašīnu negadījumu risināšanu, viedās pilsētas risinājumus u.c. Hakatonā izstrādātās rekomendācijas tiks apkopotas un nosūtītas arī Eiropas Komisijai un Ziemeļvalstu ministru padomei Latvijā. Likumdošana ir būtiskākais attīstības elements tehnoloģiju jomā, kas var palīdzēt pilnveidot uzņēmējdarbības vidi ne vien Latvijā, bet Baltijas jūras reģionā kopumā.

 

Ar pirmā politikas veidotāju hakatona organizēšanu Latvija ir iniciatore inovatīvai starptautiskajai sadarbībai 5G tehnoloģijas izmantošanā inovatīvā uzņēmējdarbībā un pilsētu attīstībā. Hakatons ir pieeja, kas ierasti tiek izmantota informācijas tehnoloģiju jomā, radot iespēju pāris dienu laikā sasniegt rezultātu, kas tradicionālāku metožu gadījumā tiktu realizēti vismaz mēnesi ilgā darbā.

 

5G politikas veidotāju hakatons bija daļa no šā gada 28. un 29. novembrī Rīgā notikušā Baltijas jūras reģiona 5G Techritory foruma. 5G Techritory foruma laikā vairāk nekā 80 nozares pārstāvju no visas pasaules dalījās pieredzē un diskutēja par jomām, kurās 5G nesīs būtiskas pārmaiņas – viedās pilsētas, mobilitātes risinājumi, "Industrija 4.0" un gaidāmā digitālā transformācija rūpniecībā, jaunās iespējas ar 5G tehnoloģiju mediju un izklaides jomā.

Foto no pasākuma skatīt šeit.

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv

67013193