Latvijas konkurētspēja pasaulē

Globālās konkurētspējas indeksa (GCI) reitings, ko ik gadu publicē Pasaules ekonomikas forums (WEF) ir pasaulē vispāratzīts rīks valsts konkurētspējas novērtēšanai. Neraugoties uz dažādām metodoloģiskām nepilnībām, GCI reitings sniedz vērtīgu informāciju politikas veidotājiem un ļauj noteikt tās jomas, kurās Latvijai ir būtiska atpalicība no citām valstīm.

Pasaules Ekonomikas foruma (WEF) publicētajā Pasaules konkurētspējas reitingā Latvija 2018.gadā ir ieņēmusi 42.vietu starp 140 pasaules valstīm. Analizējot Latvijas progresu konkurētspējā pēc vērtējuma, jāsecina, ka, salīdzinot ar 2017. gadu, Latvijas sniegums no visiem 12 pīlāriem ir uzlabojies vai palika nemainīgs 11 pīlāros un tikai vienā (finanšu sistēma) ir nedaudz pasliktinājies.
 

attels

 

Latvijas konkurētspējas izaicinājumi 

Konkurētspēja jēdziens. Latvijas vērtējums dažādos starptautiskos reitingos. Izmaiņas Globālā konkurētspējas indeksa metodoloģijā. Latvijas konkurētspējas stiprās un vājās puses. 12 pīlāru izvērtējums un starptautiskie salīdzinājumi u.c.

attels