Jaunumi

Ar mērķi sekmēt investīcijas Latvijas rūpniecībā un veicināt ekonomisko aktivitāti, 2020. gada 28. jūlija sēdē Ministru kabinets lēma par 3,5 milj. eiro neizlietotā finansējuma pārdali no ražošanas telpu un infrastruktūras izveides vai rekonstrukcijas pirmās atlases kārtas uz projektu otro atlases kārtu. Tas ļaus atbalstīt lielāku skaitu projektu iesniegumu, kas iesniegti otrās atlases kārtas ietvaros. 

 

Turpinot atbalstu industriālo zonu attīstībai tieši Latvijas reģionos, veicināsim apstrādes rūpniecības nozares paplašināšanos un jaunu uzņēmumu veidošanos, mērķtiecīgi atbalstot mazo un vidējo komersantu konkurētspēju, kas ir īpaši svarīgi Covid-19 krīzes pārvarēšanas laikā. Tādējādi mēs stiprināsim Latvijas uzņēmējdarbības vidi, veicināsim nodarbinātību reģionos un veidosim investoriem pievilcīgas ekonomiskās zonas ārpus galvaspilsētas,” uzsver ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs.

 

Otrajā projektu atlases kārtā kopumā Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā (turpmāk – CFLA) tika iesniegti 52 projekta iesniegumi, bet programmā esošā finansējuma ietvaros varētu apstiprināt tikai 20 projekta iesniegumus. Papildus pārdalītais finansējums palīdzēs efektīvi pārvaldīt programmā esošo finansējumu un ļaus atbalstīt nākamos projekta iesniegumus ar augstāko punktu skaitu.


Vienlaikus, grozījumi paredz, ka uzņēmējiem, kuri Covid-19 izplatības ierobežošanai Latvijā izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā vai sešus mēnešus pēc tās lemj lauzt līgumu par projekta īstenošanu, neatkarīgi no līguma par projekta īstenošanu izbeigšanas iemesliem, uzņēmējam nav CFLA jānodrošina garantijas iemaksa, ko sedz ES reģistrētas kredītiestādes izsniegta pirmā pieprasījuma līguma izpildes garantijas vēstule un CFLA var atgriezt garantijas vēstuli. Šī norma iestrādāta, lai uzņēmējiem, kuriem ir finanšu rādītāju pasliktināšanās Covid-19 izplatības faktora ietekmē, neradītu vēl nelabvēlīgākus finansiālos apstākļus gadījumā, ja komersants nerealizē projektu dēļ apsvērumiem, kas radušies apgrozījuma krituma un citu saistīto faktoru rezultātā. Tādejādi tiek radīti labvēlīgi apstākļi uzņēmumiem, lai tie spētu finansiāli atgūties un turpināt savu saimniecisko darbību.


Šobrīd, programmas pirmās kārtas ietvaros turpinās 14 projektu īstenošana, savukārt 19 projekti jau ir īstenoti. Līdz šim atbalstīti tādi nozīmīgi projekti kā SIA Glāzeri BT, SIA Ādažu gaļas nams, SIA  Locitech Production, SIA Kraujas Z, AS  Tukuma Piens. Kopumā projekta ietvaros ir pabeigti projekti ar kopējo investīciju apjomu 18 milj. eiro. Savukārt otrajā kārtā šobrīd līgums noslēgts ar 19 uzņēmumiem un 3 projekti apstiprināti ar nosacījumu.


Vairāk ar apstiprinātajiem grozījumiem Ministru kabineta 2018. gada 25. septembra noteikumos Nr.612 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5. pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” un grozījumiem Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumos Nr.227 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5.pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi" var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē. 

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv