Jaunumi

Šā gada 16. jūnijā Ministru kabinets apstiprināja Ekonomikas ministrijas piedāvātos grozījumus Patērētāju tiesību aizsardzības likumā, kas ļaus Patērētāju tiesību aizsardzības centram (turpmāk – PTAC) efektīvāk atklāt un novērst pārkāpumus, kas skar patērētāju kolektīvās intereses.

 

Ministrija rosina papildināt likumu ar jaunu nodaļu “Patērētāju kolektīvo interešu uzraudzība”, kurā iekļautas jaunas uzraudzības un pārkāpumu novēršanas pilnvaras. Ņemot vērā straujo e-komercijas attīstību, jaunās tiesības PTAC palīdzēs cīnīties ar pārkāpumiem elektroniskajā vidē un veicināt patērētāju uzticību digitālajam tirgum.  

 

Likumā rosinām papildināt PTAC tiesības ar tiesneša atļauju saņemt informāciju par datu plūsmām un tajās iesaistītajām personām. Šī informācija ir nepieciešama, izmeklējot pārkāpumus, kas saistīti ar tīmekļvietņu, to serveru, mobilo lietotņu, tālruņu, e-pastu, IP adrešu un domēna vārdu izmantošanu patērētāju tiesību pārkāpumu izdarīšanā.

 

Tāpat PTAC paredzētas tiesības ierobežot tiešsaistes saskarnes, t.i. aizvērt un bloķēt tīmekļvietnes un dažādas programmatūras, kā arī izņemt saturu internetā. Šīs tiesības tiek noteiktas arī Veselības inspekcijai. Šobrīd digitālajā vidē patērētājam ir vairāk risku nekā iepērkoties klātienē – digitālā vidē informācijas apmaiņa un darījumi notiek ātrāk un darījumi ir grūtāk izsekojami; tāpat grūtāk identificējami ir krāpnieki; kā arī ir vieglāk slēpt vai sniegt nepatiesu informāciju patērētājam. PTAC jau līdz šim ir saskaries ar dažādām tīmekļvietnēm, kuras īstenojušas negodīgu komercpraksi (piedāvā iemācīt svešvalodu dažās dienās, samazināt svaru īsā laikā, tirgo uztura bagātinātājus vai ārstnieciskos brīnumlīdzekļus utml.) un reģistrētas ar .com, .org, .net domēniem, kas atrodas ārpus PTAC jurisdikcijas. Izmaiņas likumā ļaus PTAC bloķēt šo tīmekļvietņu pieejamību Latvijā.

 

PTAC paredzētas arī tiesības iegūt informāciju no kontu reģistra. Tas ļaus noskaidrot iespējamā pārkāpuma izdarīšanā iesaistītās personas, kas slēpj savu identitāti, bet atklāj vismaz vienu no saviem konta numuriem, kā arī noskaidrot personu uzturētos kontu numurus. Informācija par konta numuriem ir nepieciešama turpmāko izmeklēšanas darbību veikšanai un pārkāpuma apstākļu izvērtēšanai, piemēram, finanšu plūsmu un tajās iesaistīto personu noskaidrošanai.

 

Likumā ietvertas arī PTAC tiesības iegūt no kredītiestādēm (bankām) un maksājumu pakalpojumu sniedzējiem informāciju kontu pārskatus. Minētā informācija PTAC ir nepieciešama, lai izvērtētu pārkāpumu izdarīšanas apstākļus: komercprakses īstenotāja apgalvotās informācijas patiesumu, pārkāpuma izdarīšanā izmantotās finanšu shēmas, pārkāpuma materiālo seku apmērus (nodarītos zaudējumus), pārkāpumā iesaistīto personu loku (citas iesaistītās personas), kā arī darījumu apmēru, biežumu, ilgumu un pārrobežu raksturu. Šāda informācija PTAC ir nepieciešama gadījumos, kad patērētāji tiek iesaistīti aizliegtās tirdzniecības shēmās, piramīdveida shēmās, tīkla mārketinga shēmās un maldinošās abonēšanas maksas pakalpojumu programmās.

 

Tāpat PTAC paredzētas tiesības piešķirt biedrībām tiesības informēt jeb izdot “ārējos brīdinājumus” par pārkāpumiem Eiropas Komisijai. Tas ļaus arvien ciešāk iesaistīt nevalstisko sektoru patērētāju tiesību uzraudzībā, kas ir svarīgi plaša mēroga Eiropas Savienībā izdarītu pārrobežu pārkāpumu gadījumu ziņošanā.

 

Vienlaikus likumā tiek veikti arī atsevišķi tehniski grozījumi saistībā ar efektīvāku patērētāju strīdu risināšanas procesa nodrošināšanu un patērētāju kreditēšanu. Rosinām likumu papildināt ar normu, ka kredīta devējam ir tiesības pieprasīt izziņu no Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, lai nodrošinātu labāku patērētāju maksātspējas vērtējumu. Papildus tam likumprojekts ietver kreditēšanas reklāmas aizliegumu neattiecās uz studiju kredītu un studējošo kredītu, ko piešķir no valsts budžeta vai kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts galvojumu.

 

Detalizēti ar grozījumiem Patērētāju tiesību aizsardzības likumā var iepazīties Ministru kabineta mājaslapā.

 

Grozījumi likumā nodrošina Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 12. decembra Regulas (ES) 2017/2394 par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbild par tiesību aktu izpildi patērētāju tiesību aizsardzības jomā, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 2006/2004 (turpmāk – Regula Nr.2017/2394)  prasību ieviešanu.

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv