Jaunumi

Šā gada 29. maijā ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro pasniedza Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (turpmāk OECD) ģenerālsekretāram Anhelam Gurijam (Angel Gurría) Latvijas apņemšanās vēstuli, ar kuru tiek uzsākts sadarbības projekts mājokļu pieejamības izaicinājumu risināšanai Latvijā, kas ilgs no šā gada jūnija līdz 2020. gada martam.

 

Mājokļu pieejamības trūkums ir faktors, kas kavē jaunu darba vietu veidošanu reģionos. Zemu izmaksu mājokļu pieejamība ir svarīgs faktors gan demogrāfijas, gan remigrācijas veicināšanai.

 

Tāpēc šobrīd viens no aktuālākajiem izaicinājumiem Latvijā mājokļu politikas jomā ir mājokļu pieejamības nodrošināšana. Iespēja dzīvot kvalitatīvā mājoklī par pieejamām cenām mūsdienās būtu jāuztver par pamatvajadzību un tas ir viens no svarīgākajiem faktoriem, lai sasniegtu vairākus sociālās politikas mērķus, tostarp veicinātu iespēju vienlīdzību, sociālo integrāciju un mobilitāti. Atbilstoši Ekonomikas ministrijas aprēķiniem, zemās iedzīvotāju pirktspējas dēļ ap 80% Latvijas mājsaimniecību nevar atļauties mājokli atbilstošu mūsdienu standartiem.

 

Mājokļu jautājumu risināšana ir prioritārs Valdības rīcības plāna pasākums Ekonomikas ministrijai. Lai izstrādātu un ieviestu efektīvu atbalstu mājokļu pieejamībai Latvijā, nepieciešama objektīva un kvalitatīva citu valstu atbalsta mehānismu izvērtēšana, tādēļ tiek uzsākta sadarbība ar OECD, izstrādājot projektu “Mājokļu pieejamība Latvijā”.

 

OECD eksperti palīdzēs Latvijai precīzi definēt mājsaimniecības, kurām nepieciešams atbalsts mājokļu pieejamības nodrošināšanai, kā arī izstrādās priekšlikumus efektīvam atbalsta instrumentu kompleksam mājokļu pieejamības nodrošināšanai Latvijā, pārņemot un pielāgojot ārvalstu labo praksi.

 

OECD ir plaša pieredze mājokļu politikas jautājumos, organizācijas ekspertiem veicot pētījumus, kas saistīti ar ekonomisko noturību un veiktspēju, makrouzraudzības politiku, nodokļu politiku mājokļu jomā, zemes izmantošanu un īres noteikumus, īpašumtiesību lomu, turību mājokļu jomā, mājokļu mantošanas un mājokļa parādsaistību ietekmi uz turības veidošanos un tās sadali.

 

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv

T.: 67013193