Tūrisma statistisko informāciju Latvijā apkopo Centrālā statistikas pārvalde (CSP): 

  • apkopojot pārskatus par tūristu mītņu un tūrisma firmu darbību;
  • organizējot robežšķērsojošo personu apsekojumus;
  • veicot iekšzemes ceļotāju apsekojumus.

Publiski galvenie statistiskas dati ir pieejami CSP mājas lapā internetā: http://www.csb.gov.lv. Apkopotā informācija tiek publicēta Latvijas statistikas gadagrāmatā, ikgadējā statistikas datu krājumā ”Tūrisms Latvijā” (pilna informācija) un Latvijas statistikas ikmēneša biļetenos.