Darbinieki

Geņa Dreimane

Nodaļas vadītājs
gena.dreimane [at] em.gov.lv

Inga Anģēna

Nodaļas vadītāja vietnieks
inga.angena [at] em.gov.lv

Līga Jakobsone

Vecākais grāmatvedis
liga.jakobsone [at] em.gov.lv

Inguna Rošāne

Vecākais grāmatvedis
inguna.rosane [at] em.gov.lv

Dzintra Tamme

Vecākais grāmatvedis
dzintra.tamme [at] em.gov.lv

Dace Ķēniņa-Zīvere

Vecākais grāmatvedis
Dace.Kenina-Zivere [at] em.gov.lv

Viktorija Semionova

Vecākais grāmatvedis
Viktorija.Semionova [at] em.gov.lv