Transporta enerģijas likumprojekts:

Iesniegts izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē

Likumprojekts

Pielikums

Anotācija

Izziņa
Iesniegts izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē

Likumprojekts

Pielikums

Anotācija

Sabiedrības viedokļu apkopojums Apkopojums
Publicēts sabiedriskajai apspriedei 

Likumprojekts

Pielikums

Anotācija

Transporta enerģijas likumprojekta deleģētie Ministru kabineta noteikumu projekti:

1) Noteikumi par līdzdalības mehānismu, transporta enerģijas aprites cikla siltumnīcefekta gāzu emisiju intensitātes samazināšanu un vispārīgo ziņošanu

Precizēti pēc sabiedriskās apspriedes

Noteikumu projekts

1.pielikums

2.pielikums

Anotācija

Publicēti sabiedriskai apspriedei

Noteikumu projekts

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

Anotācija

2) Noteikumi par transporta enerģijas kvalitātes prasībām, atbilstības novērtēšanu un tirgus uzraudzību

Precizēti pēc sabiedriskās apspriedes

Noteikumu projekts

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

5.pielikums

6.pielikums

Anotācija

Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts

Publicēti sabiedriskai apspriedei

Noteikumu projekts

Pielikums

Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts

Anotācija

3) Noteikumi par patērētāju informēšanu par transporta enerģijas veidu, sastāvu, īpašībām un salīdzināmajām cenām

Precizēti pēc sabiedriskās apspriedes

Noteikumu projekts

Anotācija

Publicēti sabiedriskai apspriedei

Noteikumu projekts

Anotācija

4) Noteikumi par biodegvielu, bioloģisko šķidro kurināmo, biomasas kurināmo un biomasa degvielu ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījumu kritērijiem un atbilstības minētajiem kritējiem pārbaudi un uzraudzību

Precizēti pēc sabiedriskās apspriedes  
Publicēti sabiedriskai apspriedei

Noteikumu projekts

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

Anotācija