Jaunumi

Ministru kabineta 30. jūnija sēdē apstiprināti grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 16. janvāra noteikumos Nr.28 “Kārtība, kādā piemērojama patentmaksa fiziskās personas saimnieciskajai darbībai noteiktā profesijā, un patentmaksas apmērs”, nosakot kārtību, kādā patentmaksas vai samazinātās patentmaksas maksātāji, kas cietuši no Covid-19 ietekmes, var pagarināt patentmaksas vai samazinātās patentmaksas piemērošanas termiņu.

 

MK noteikumi nosaka kārtību, kādā reģistrē patentmaksas maksātāju, tai skaitā samazinātās patentmaksas maksātāju, kārtību, kādā maksā patentmaksu, kā arī saimnieciskās darbības jomas profesijas, par kurām maksā patentmaksu un tās apmēru. Grozījumi MK noteikumos izstrādāti, balstoties uz Krīzes vadības grupas uzņēmējdarbības un nodarbinātības veicināšanai sakarā ar Covid-19 izplatību 02.06.2020. sēdē nolemto.

 

Līdz ar grozījumiem MK noteikumos noteikts, ka patentmaksai un samazinātai patentmaksaikas iegādāta 2020. gadā uz sešiem kalendāriem mēnešiem vai par pilnu kalendāro gadu un attiecīgais periods iekrīt izsludinātās ārkārtējās situācijas laikāvar pagarināt patentmaksas vai samazinātās patentmaksas piemērošanas termiņu par trīs kalendāra mēnešiem.

 

Grozījumi veikti, jo esošā ekonomiskā situācija liecina, ka krīzes periodā patentmaksas maksātāju un samazinātās patentmaksas maksātāju saimnieciskā darbībā ir bijusi ierobežota, līdz ar to ir nepieciešams pagarināt piemērošanas termiņu par periodu, kurā saimnieciskā darbība nav veikta un nav gūti ienākumi no saimnieciskās darbības.

 

Ja patentmaksas vai samazinātās patentmaksas maksātājs vēlas pagarināt patentmaksas vai samazinātās patentmaksas piemērošanas termiņu sakarā ar Covid-19 izplatību, maksātājam jāiesniedz iesniegums Valsts ieņēmumu dienestā, apliecinot, ka periodā, kurā visā valsts teritorijā tika izsludināta ārkārtējā situācija, nav gūti ieņēmumi no saimnieciskās darbības.

 

Detalizēti ar grozījumiem Ministru kabineta 2018. gada 16. janvāra noteikumos Nr.28 “Kārtība, kādā piemērojama patentmaksa fiziskās personas saimnieciskajai darbībai noteiktā profesijā, un patentmaksas apmērs” var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv

www.em.gov.lv

Twitter: @EM_gov_lv

Facebook: http://www.facebook.com/ekonomikasministrija