Inovāciju un pētniecības pārvaldības padome (IPPP)

IPPP izveidota 2022. gada 28. jūlijā (stājas spēkā starpresoru vienošanās) un šī padome ir koleģiāls un konsultatīvs pētniecības, attīstības un inovāciju (turpmāk - P&A&I) politikas un Viedās specializācijas stratēģijas (RIS3) stratēģiskās vadības līmeņa formāts, kas izveidots P&A&I politikas institucionālās pārvaldības uzlabošanai un RIS3 ieviešanas uzraudzībai Latvijā. IPPP darbības mērķis ir veikt P&A&I politikas un RIS3 īstenošanas un pārvaldības uzraudzību, uzlabot informācijas apriti un veidot ciešāku sadarbību starp galvenajām publiskā sektora institūcjām, kas Latvijā ir atbildīgas par P&A&I politikas, kā arī RIS3 izstrādi, ieviešanu, uzraudzību un monitoringu.

IPPP piedalās ekonomikas ministrs, izglītības un zinātnes ministrs, kas ir šīs padomes līdzpriekšsēdētāji, kā arī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) un Latvijas Zinātnes padomes (LZP) direktori.

IPPP darba vadību un sekretariāta funkcijas rotācijas kārtībā nodrošina Ekonomikas ministrija (pāra gados, sākot ar 2022. gadu) un Izglītības un zinātnes ministrija (nepāra gados, sākt ar 2023. gadu).