Budžets

Ekonomikas ministrijas  budžets 2020. gadam

 

Ekonomikas ministrijas pamatbudžeta
programmu un apakšprogrammu tāmes:

Pārskati un tāmes/ Valsts budžeta tāmes

 

 

Informācija par Ekonomikas ministrijas amatpersonu un darbinieku atalgojumu

 

Informācija par Ekonomikas ministrijas amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām (bruto, euro) (Informācija publicēta saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa  noteikumu Nr. 225 "Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām” 2.punktu).

 

Informācija par piemaksām, prēmijām, naudas balvām, sociālajām garantijām un to noteikšanas kritērijiem Ekonomikas ministrijā (Informācija publicēta saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa  noteikumu Nr. 225 "Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām” 3.punktu).

 

Lapas informācija atjaunota:    15-09-2020