Akreditācija ir nacionālās akreditācijas institūcijas veikta atestācija par atbilstības novērtēšanas institūcijas kompetenci un spēju veikt specifiskas atbilstības novērtēšanas darbības. Akreditācija ir kā trešās puses neatkarīgs apliecinājums.
 

Nacionālās akreditācijas institūcijas veikta atestācija par atbilstības novērtēšanas institūcijas kompetenci veikt specifiskas atbilstības novērtēšanas darbības ir pamats produktu kvalitātes nodrošināšanai un institūcijas veikto atbilstības novērtēšanas rezultātu ticamībai. Akreditācija ir augstākā līmeņa instruments visā kvalitātes nodrošināšanas hierarhijā, lai nodrošinātu un apliecinātu produktu un sniegto pakalpojumu atbilstību drošības, veselības un vides aizsardzības prasībām. Tā palīdz mazināt tirdzniecības tehniskās barjeras un paaugstina patērētāju, valsts pārvaldes un uzņēmumu uzticību produktu un pakalpojumu kvalitātei un drošībai.
 

Latvijā akreditācija ir priekšnoteikums atbilstības novērtēšanas institūciju darbībai reglamentētajā jomā, kā arī bieži kompetences apliecināšanai akreditācija tiek izmantota arī nereglamentētajā jomā.
 

Plašāka informācija ir pieejama SIA "Latvijas Nacionālā akreditācijas birojs" mājaslapā www.latak.lv