Grants apgrozāmajiem līdzekļiem ir 30% no uzņēmuma bruto darba algas, tai skaitā arī veiktās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kopsummas, par kuru aprēķināti darba algas nodokļi 2021. gada jūlijā, augustā un septembrī, bet ne vairāk kā 250 000 EUR katrā atbalsta perioda mēnesī atsevišķi (2 300 000 EUR saistītu personu grupai).

Pilnībā ierobežoto nozaru komersantiem atbalsta sniegšanas periods pagarināts līdz 2022. gada 28. februārim.

Attiecīgi apgrozāmo līdzekļu grantu par 2022.g. janvāri un februāri varēs saņemt komersanti, kas darbojas šādās nozarēs:

 • NACE 93.21 Atrakciju un atpūtas parku darbība,
 • NACE 93.29 Cita izklaides un atpūtas darbība,
 • NACE 92.00 Azartspēles un derības, 
 • NACE 56.30 Bāru darbība;
 • NACE 74.90 Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (ja tie saistīti ar kultūras nozares pasākumu organizēšanu un papildu saimnieciskā darbība reģistrēta ar NACE kodu no 90.01 līdz 90.04 vai 93.29),
 • NACE 77.39 Citur neklasificētu pārējo mašīnu, iekārtu un materiālo līdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (ja tas saistīts ar kultūras nozares pasākumu organizēšanu un papildu saimnieciskā darbība reģistrēta ar NACE kodu no 90.01 līdz 90.04 vai 93.29),
 • NACE 90.01 Mākslinieku darbība,
 • NACE 90.02 Mākslas palīgdarbības,
 • NACE 90.03 Mākslinieciskā jaunrade,
 • NACE 90.04 Kultūras iestāžu darbība.

Atbalsts pieejams gan sīkiem (mikro), maziem un vidējiem uzņēmumiem, gan lieliem uzņēmumiem, kas reģistrēti Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātāji un atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

 • atbalsta perioda mēnesī tā apgrozījums ir krities vismaz par 20 %, salīdzinot ar vidējo apgrozījumu 2021. gada jūlijā, augustā un septembrī kopā, un šis apgrozījuma samazinājums ir saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem, kas saistīti ar epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai;
 • atbalsta perioda mēnesī uzņēmuma apgrozījums ir krities vismaz par 30 %, salīdzinot ar apgrozījumu 2019. gada atbilstošajā kalendāra mēnesī, un apgrozījums 2021. gadā vismaz trīs mēnešus ir pārsniedzis 10 % no 2019. gada atbilstošā kalendāra mēneša apgrozījuma, un šis apgrozījuma samazinājums ir saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem.

Aprēķinot apgrozījuma kritumu, nav jāņem vērā šajā atbalsta programmā iepriekš saņemtā atbalsta apmēru.

Uzņēmumiem iesniegums atbalsta saņemšanai par 2022. gada janvāri elektroniski jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā līdz š.g. 15. februārim, savukārt par februāri - līdz š.g. 15. martam.

Detalizēti ar nosacījumiem atbalsta saņemšanai var iepazīties Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr.676 “Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai” un to grozījumos.