Aicinām Latvijas uzņēmējus līdz š.g. 9. oktobrim šajā aptaujas veidnē paust interesi piegādāt dīzeļu ģeneratorus ar nominālo jaudu 2 - 15 kWe (iespējamais daudzums ne mazāk kā 30 gab.) Ukrainas Čerņihivas apgabalam.

Iepirkumu veikšanai plānots piemērot sarunu procedūru atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītās daļas 3.punktam.

Ekonomikas ministrija uzsāks sarunas ar uzņēmējiem, kas būs izteikuši interesi par piedalīšanos sarunās un spēs nodrošināt līguma izpildi, tostarp piegādi līdz Ukrainas partneru norādītai piegādes vietai ne vēlāk kā līdz 2023. gada beigām.

Kā zināms, saskaņā ar Ārlietu ministrijas sagatavoto “Informatīvo ziņojumu “Par Latvijas iesaisti Ukrainas, jo īpaši Čerņihivas apgabala, rekonstrukcijā” un Ekonomikas ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu “Par Latvijas iesaisti Čerņihivas apgabala, Ukraina, rekonstrukcijā”, viens no definētajiem atbalsta virzieniem ir Latvijas uzņēmēju iesaiste Čerņihivas apgabala rekonstrukcijā 2023.gadā, atvēlot šim mērķim kopā  2 000 000 euro.

Pateicamies par Jūsu dalību aptaujā un izrādīto interesi iesaistīties Ukrainas atjaunošanas procesā!