2018. gada 14.-15. novembrī
Kultūras pilī "Ziemeļblāzma"

Adrese: Ziemeļblāzmas iela 36, Rīga


2018. gada tēmas “Pārmaiņu priekšā” tika izveidota daudzveidīga programma ar iespējām apmainīties ar idejām un zināšanām un sazināties ar līdzīgi domājošām tūrisma organizācijām un uzņēmumiem no visām Baltijas jūras valstīm.

Īpašais pasākuma laiks tika izvēlēts saistībā ar Latvijas Simtgades svinībām, un šogad notikums tiks apvienots ar 11. Baltijas jūras tūrisma forumu, aicinot viesus no visām Baltijas reģiona valstīm un radot vēl nebijuša vēriena pasākumu mūsu valsts tūrisma profesionāļiem.

Foruma programma, prezentācijas un diskusijas vērsīs uzmanību ne vien uz aizraujošām, bet arī sarežģītām un pretrunīgām pārmaiņām tūrisma praksē un politikā, motivējot tām sagatavoties, lai ceļošana kļūtu vēl nozīmīgāka, viedāka un atbildīgāka – gan viesiem un vietējiem, gan mantojumam un videi.

Forumu organizē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra ciešā sadarbībā ar organizācijām, kas regulāri koordinē Baltijas jūras tūrisma forumus - Meklenburgas–Priekšpomerānijas reģiona tūrisma padomi Vācijā, Eiropas Savienības tūrisma stratēģijas politikas izstrādātājiem Baltijas jūras reģionam un Baltijas jūras tūrisma centru.

Cita informācija saistībā ar 2018. gada foruma saturu un organizēšanu, kā arī  informācija par iepriekš notikušajiem Baltijas jūras tūrisma forumiem un ar tiem saistītās deklarācijas atrodamas mājaslapā www.balticseatourism.net.

Kontaktinformācija:
Biznesa informācijas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039459

E-pasts: events@liaa.gov.lv