attels

 

2019.gada 17.oktobrī starp Eiropas Savienības (ES) un Apvienotās Karalistes sarunu vedējiem tika panākta vienošanās par tā saukto Izstāšanās līgumu. 2020.gada 31.janvāra pusnaktī pēc Centrāleiropas laika (2020.gada 1.februārī plkst. 1:00 pēc Latvijas laika) Apvienotā Karaliste izstājās no ES, taču līdz 2020.gada 31.decembrim ir noteikts pārejas periods. Pārejas periodā Apvienotā Karaliste vairs nav ES dalībvalsts, bet uz to turpinās attiekties ES tiesības un pienākumi. Tas nozīmē, ka pārejas periodā ES un Apvienotās Karalistes sadarbība notiek tāpat kā līdz šim ar vienu izņēmumu, proti, Apvienotā Karaliste vairs nepiedalās ES lēmumu pieņemšanā.

 

Pārejas periodā tiek turpinātas sarunas par ES un Apvienotās Karalistes turpmākajām attiecībām, tas ir Nākotnes līgumu, jeb pušu attiecībām sākot ar 2021.gada 1.janvāri. To paredz 2019.gada 17.oktobra pušu kopīgā Politiskā deklarācija par nākotnes attiecību ietvaru. Politiskajā deklarācijā ir apstiprināts, ka pusēm ir skaidrs nodoms izstrādāt nolīgumus un iespējami drīz pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES sākt oficiālu sarunu procesu, lai tās varētu stāties spēkā, ja iespējams, jau pēc pārejas perioda beigām.

 

2020.gada 3.februārī Eiropas Komisija pieņēma sarunu norādes ES sarunām ar Apvienoto Karalisti par jauno partnerību. Sarunu norādes aptver iepriekš Politiskajā deklarācijā minētās interešu jomas, tostarp, tirdzniecību un ekonomisko sadarbību, tiesību aizsardzību, dalību ES programmās un sadarbību dažādās tematiskās jomās. Šobrīt norīt aktīvs sarunu process.

 

Eiropas Komisija cer, ka 2020.gadā izdosies panākt vienošanos ar Apvienoto Karalisti par turpmāko ekonomisko partnerību, kas ietvers brīvās tirdzniecības nolīgumu. Jāatzīmē, ka tirdzniecība saskaņā ar brīvās tirdzniecības nolīguma noteikumiem atšķiras no brīvas preču aprites, kāda pastāv ES muitas savienībā un vienotajā tirgū. Šobrīd abas puses tiecas uz tāda brīvās tirdzniecības nolīguma noslēgšanu, kas neparedzēs tarifus un kvotas precēm, tostarp lauksaimniecības un zivsaimniecības produktiem. Šādi nosacījumi ES skatījumā būtu izdevīgi abām pusēm. Tomēr neatkarīgi no tā, kāda būs ES un Apvienotās Karalistes panāktā vienošanās, sākot ar 2021.gadu ir gaidāmas būtiskas izmaiņas turpmākajās valstu attiecībās.

 

Ja līdz pārejas perioda beigām pusēm neizdosies vienoties par Nākotnes līgumu, tad 2021.gada 1.janvārī iestāsies tā saucamais "bezlīguma" scenārijs", kas nozīmē to, ka Apvienotā Karaliste kļūs par trešo valsti jeb valsti ārpus ES. Bezlīguma gadījumā savstarpējās attiecības starp Apvienoto Karalisti un ES notiks saskaņā ar Pasaules Tirdzniecības organizācijas noteikumiem, kur abas puses ir dalībnieces. Praksē tas nozīmē, ka sadarbība ar Apvienoto Karalisti būs balstītas uz tādiem pašiem nosacījumiem kā ar ASV, Ķīnu vai Krieviju. “Bezlīguma scenārija” gadījumā pastāvētu tirdzniecības apgrūtinājumi un šķēršļi, kā arī muitas formalitātes un noteikumi, kas attiecas uz preču apriti ar ES un  jebkuru trešo valsti. Turklāt ES uzņēmumiem, pakalpojumu sniedzējiem un to filiālēm, kas reģistrēti ES un darbojas Apvienotajā Karalistē, būs jāpierāda atbilstība visiem attiecīgajiem Apvienotās Karalistes noteikumiem.

 Lasiet vairāk: