attels

2019.gada 17.oktobrī Eiropas Savienība (ES) un Apvienotās Karaliste vienojās par tā saukto Izstāšanās līgumu. Tas paredz, ka no 2020.gada 1.februāra Apvienotā Karaliste nav ES dalībvalsts, bet līdz 2020.gada 31.decembrim tika piemērots pārejas periods, kurā uz Apvienoto Karalisti tika attiecinātas ES tiesības un pienākumi.

2020.gada 24.decembrī ES un Apvienotā Karaliste panāca vienošanos par nākotnes attiecībām. No 2021.gada 1.janvāra ES un Apvienotās Karalistes Tirdzniecības un sadarbības līgums tiek piemērots pagaidu kārtībā.

Līgums paredz padziļinātus tirdzniecības nosacījumus salīdzinājumā ar Pasaules Tirdzniecības organizācijas līgumu noteikumiem. Attiecībā uz preču tirdzniecību, līgums paredz nulles tarifus pilnīgi visām ES un Apvienotās Karalistes ražotām precēm. Vienlaikus, kā ar jebkuru trešo valsti, sākot ar 2021.gada 1.janvāri imports un eksports tiek pakļauts muitas procedūrām.

Attiecībā uz pakalpojumu sniegšanu, no 2021.gada 1.janvāra tirdzniecībā ar Apvienoto Karalisti vairs netiks piemērota tā saucamās "izcelsmes valsts" pieeja, kas nodrošina automātisku piekļuvi otras puses tirgum. Pakalpojumu tirgus pieejamība turpmāk būs balstīta uz pušu uzņemtajām padziļinātām saistībām, kas atrunātas līgumā. Tāpat līgums neparedz savstarpēju profesionālās kvalifikāciju atzīšanu.

 Lasiet vairāk: