Seminārs par atbalstu

Apstiprinātais finansējuma saņēmējs – Latvijas Investīcijas un attīstības aģentūra

Projekta apraksts:

Projekta mērķis ir izsniegt grantus iekšējo procesu digitalizācijas komercdarbībā veicināšanai un produktivitātes paaugstināšanai ar mērķtiecīgu resursu ieguldīšanu augstākas pievienotās vērtības radīšanai komersantu darbības procesos.
Projekts tiek īstenots kā stratēģiski svarīgs projekts Latvijas konkurētspējas veicināšanai.

Projekta galvenās darbības ir:

 • informēt par atbalsta programmas īstenošanas nosacījumiem;
 • nodrošināt grantu izsniegšanu un uzraudzību;
 • nodrošināt publicitātes pasākumus.

Pieejamais atbalsts komersantam:

Projekta mērķa grupas jeb gala labuma guvēji ir:

 • sīkais (mikro), mazais, vidējais, lielais komersants (tai skaitā juridiskas personas ārvalstu filiāle, zemnieku saimniecība, kooperatīvā sabiedrība);
 • biedrība un nodibinājums, kas apvieno vairākus komersantus vai pārstāv to intereses;
 • pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas;
 • publiskas personas kapitālsabiedrības.

Projekta izmaksas ir 40 140 000 euro, tai skaitā Atveseļošanas fonda finansējums 40 000 000 euro un valsts budžeta finansējums pievienotās vērtības nodokļa segšanai – ne vairāk kā 140 000 euro. No tā:

 • 5 000 000 euro atbalstam līdz 5000 euro sīkiem (mikro), maziem komersantiem;
 • 500 000 euro atbalstam līdz 100 000 euro biedrībām un nodibinājumiem;
 • 32 000 000 euro atbalsts virs 5000 euro līdz 100 000 euro sīkiem (mikro), maziem, vidējiem un lieliem komersantiem, pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijām;
 • 2 500 000 euro atbalsts LIAA atbalsta programmas īstenošanas nodrošināšanai.

Granta saņemšanai būs jāiesniedz EDIC atzinums, kas ir novērtējums par digitālo un inovāciju briedumu pēc otrreizēja testa un par veikto investīciju atbilstību digitālās attīstības ceļa kartei, kā apliecinājums, ka digitālās attīstības ceļa kartē noteiktais ir izpildīts un konkrēto iekārtu vai programmatūras iegāde ir sniegusi pienesumu procesu digitalizācijā.
Grants nevarēs saņemt, ja atzinums būs negatīvs jeb izvērtējuma rezultāti nenorādīs uzlabojumus digitalizācijas kopējā līmenī pret iepriekšējo.

Plašāka informācija LIAA mājas lapā

Aktualitātes par ieviešanu: atbalsts pieejams līdz 30.06.2023.

Kontaktpersona:

Kristīne Karlsberga

Vecākais eksperts
kristine.karlsberga [at] em.gov.lv
ES
ES