Seminārs par atbalstu

Projektu atlases rezultāti:

Apstiprinātais finansējuma saņēmējs – Latvijas Investīcijas un attīstības aģentūra

Projekta apraksts:

Projekta mērķis ir izsniegt grantus par digitālo produktu, pakalpojumu un lietojumprogrammu izstrādi vai ieviešanu vai par digitālo risinājumu pieņemšanu savu/esošo pakalpojumu, produktu vai procesu pārveidošanai gala labuma guvējiem komercdarbības procesu uzlabošanai un produktivitātes paaugstināšanai.
Projekts tiks īstenots kā stratēģiski svarīgs projekts Latvijas konkurētspējas veicināšanai.

Projekta galvenās darbības ir:

  • informēt par atbalsta programmas īstenošanas nosacījumiem;
  • nodrošināt grantu izsniegšanu un uzraudzību;
  • nodrošināt publicitātes pasākumus.

Pieejamais atbalsts komersantam:

Projekta mērķa grupas jeb gala labuma guvēji ir:

  • sīkais (mikro), mazais, vidējais, lielais komersants;
  • biedrība un nodibinājums, kas sastāv no vismaz desmit biedrības biedriem vai nodibinājuma dibinātājiem, kuru vidū ir vismaz pieci komersanti un kas darbojas vismaz trīs gadus no dibināšanas brīža;
  • pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas.

Projekta izmaksas ir 40 140 000 euro, tai skaitā Atveseļošanas fonda finansējums 40 000 000 euro un valsts budžeta finansējums pievienotās vērtības nodokļa segšanai – ne vairāk kā 140 000 euro. No tā:

  • 5 000 000 euro atbalstam līdz 5000 euro sīkiem (mikro), maziem komersantiem;
  • 500 000 euro atbalstam līdz 100 000 euro biedrībām un nodibinājumiemi;
  • 32 000 000 euro atbalsts virs 5000 euro līdz 100 000 euro sīkiem (mikro), maziem, vidējiem un lieliem komersantiem, pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijām;
  • 2 500 000 euro atbalsts LIAA atbalsta programmas īstenošanas nodrošināšanai.

Granta saņemšanai būs jāiesniedz EDIC atzinums, kas ir novērtējums par digitālo un inovāciju briedumu pēc otrreizēja testa un par veikto investīciju atbilstību digitālās attīstības ceļa kartei, kā apliecinājums, ka digitālās attīstības ceļa kartē noteiktais ir izpildīts un konkrēto iekārtu vai programmatūras iegāde ir sniegusi pienesumu procesu digitalizācijā.
Grants nevarēs saņemt, ja atzinums būs negatīvs jeb izvērtējuma rezultāti nenorādīs uzlabojumus digitalizācijas kopējā līmenī pret iepriekšējo.

Plašāka informācija LIAA mājas lapā

Aktualitātes par ieviešanu: Tiek virzīti MK noteikumu Nr. 10 grozījumi, noteikumu (grozījumu) projekts atrodas saskaņošanā, tas ir pieejams TAP portālā 23-TA-875.

Kontaktpersona:

Kristīne Karlsberga

Vecākais eksperts
kristine.karlsberga [at] em.gov.lv