Atļaujas jaunu elektroenerģijas ražošanas iekārtu ieviešanai

Informācija par komersantiem, kam izsniegtas atļaujas elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai, saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumiem Nr.883 "Noteikumi par atļaujām elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai" tiek aktualizēta katra mēneša pirmajā darba dienā: