2020.gada 25.martā un  2020.gada 14.jūlijā Ministru kabinets lēma par Akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum" rezerves kapitāla palielināšanu krīzes garantiju programmas un krīzes aizdevumu programmas finansēšanai, kā arī alternatīivo ieguldījumu fonda finansēšanai. Savukārt, 2020.gada 11.augustā Ministru kabinets lēma par finansējuma piešķiršanu atbalsta sniegšanai eksportējošiem uzņēmumiem un tūrisma nozares uzņēmumiem darba samaksas kompensēšanai.