Sadaļā apkopotā veidā ir pieejama informācija par visām aktuālajām Ekonomikas ministrijas pārziņā esošajām atbalsta programmām. Atbalsta programmu īstenošanu nodrošina Attīstības finanšu institūcija Altum, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra. 

PASTĀVĪGĀS ATBALSTA PROGRAMMAS