Sadaļā apkopotā veidā ir pieejama informācija par atbalsta programmām Covid-19 seku pārvarēšanai piešķirto finansējumu, kā arī komersantiem un nodarbinātajiem sniegtā atbalsta apjomu. Šo atbalsta programmu īstenošanu nodrošina Valsts ieņēmumu dienests, Attīstības finanšu institūcija Altum, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra u.c. valsts institūcijas. 

BŪTISKĀKĀS ATBALSTA PROGRAMMAS COVID-19 SEKU MAZINĀŠANAI