Atbilstoši 2021. gada 1. aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr. 191 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” dabas tūrisma, ekotūrisma un citas ārtelpu aktivitātes (izglītojošus un izzinošus pārgājienus, velo braucienus, laivu/SUP/plostu braucienu organizēšanu un vadīšanu) var rīkot, ievērojot visus valstī noteiktos drošības pasākumus:

 1. pasākumi notiek ārtelpās, netiek izmantotas koplietošanas ģērbtuves un dušas;
 2. esošajā epidemioloģiskajā situācijā - līdz turpmākajam Ministru kabineta lēmumam: grupas lielums ir ne vairāk kā 50 cilvēki (neskaitot speciālistus un darbiniekus, grupas vadītāju, instruktoru vai gidu);
 3. apmeklētāji ierodas tikai individuāli, izņemot vienas mājsaimniecības locekļus;
 4. tiek nodrošināta 2 metru distance starp dažādu mājsaimniecību locekļiem;
 5. Iespēju robežās tiek samazināts kopīgi lietoto virsmu un priekšmetu skaits;
 6. tiek veikta regulāra virsmu, tai skaitā inventāra un darba aprīkojuma, tīrīšana un dezinfekcija, kā arī tiek nodrošināta dezinfekcijas līdzekļu pieejamība dalībniekiem pasākuma laikā;
 7. notiek apmeklētāju vienvirziena plūsma, dažādas plūsmas nesastopas un nepārklājas;
 8. vienu inventāru (piemēram, laivu, katamarānu, plostu u.c.) izmanto tikai vienas mājsaimniecības locekļi;
 9. saimniecisko vai publisko pakalpojumu sniedz pēc iepriekšēja pieraksta, dalībnieku dati (vārds, uzvārds un telefona numurs) tiek uzglabāts 30 dienas nepieciešamības gadījumā sniegšanai Slimību profilakses un kontroles centram epidemioloģiskās izmeklēšanas veikšanai;
 10. atbilstoši iespējām izmanto bezskaidras naudas maksājumus;
 11. atbilstoši MK noteikumu Nr.360 5. punktam, lai īstenotu informēšanas pamatprincipu, saimnieciska vai publiska pakalpojuma sniedzējs vai pasākuma organizators labi redzamā vietā izvieto (un informē pasākuma dalībniekus rakstiski vismaz vienu dienu pirms pasākuma, un atkārtoti pasākuma uzsākšanas brīdī)  vismaz šādu informāciju par piesardzības pasākumiem, tai skaitā svešvalodās:
 • brīdinājumu, ka attiecīgajā vietā nedrīkst atrasties un pakalpojumu nedrīkst saņemt personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes;
 • brīdinājumu par divu metru distances ievērošanu starp dažādām mājsaimniecībām, kā arī par citiem distancēšanās nosacījumiem, ja tādi ir noteikti;
 • pareizas roku higiēnas un respiratorās higiēnas nosacījumus.

12. atbilstoši MK noteikumu Nr.360 5.1 punktam, lai samazinātu un ierobežotu infekcijas izplatību, saimnieciska vai publiska pakalpojuma sniedzējs vai pasākuma organizators labi redzamā vietā izvieto (vai informē pasākuma dalībniekus rakstiski vismaz vienu dienu pirms pasākuma, un atkārtoti pasākuma uzsākšanas brīdī)  aicinājumu par nacionālās kontaktu noteikšanas un brīdināšanas mobilās lietotnes "Apturi Covid" izmantošanu.

Aicinām arī sekot līdzi aktuālākajai informācijai par epidemioloģisko situāciju Latvijā un pasaulē Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē https://www.spkc.gov.lv/lv, kā arī Valsts kancelejas speciāli izveidotajā tīmekļvietnē https://covid19.gov.lv/, kur tiek apkopota informācija no atbildīgo iestāžu mājaslapām un biežāk uzdotajiem jautājumiem un atbildēm uz tiem.