Programma apstiprinātā Ministru kabinetā 2023.gada 12.septembrī ar noteikumiem Nr.529., 2.3.1.2.i. investīcija “Uzņēmumu digitālo prasmju attīstība” īstenošanas noteikumi 

Kopējais finansējums: 20 000 000 euro

Normatīvais regulējums un palīgmateriāli projektu iesniegumu sagatavošanai: Ministru kabineta 2023. gada 12. septembrī noteikumi Nr. 529Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.3. reformu un investīciju virziena "Digitālās prasmes" 2.3.1.2.i. investīcijas "Uzņēmumu digitālo prasmju attīstība" īstenošanas noteikumi"

Mērķis: nodrošināt Latvijas Republikā reģistrētus sīkos (mikro), mazos, vidējos un lielos komersantus ar digitālajām, robotizācijas un automatizācijas pamatprasmēm, digitālo pārveidi un digitālajām inovācijām, tai skaitā prasmēm, kas sekmētu eksporta veicināšanu, augsta līmeņa digitālās pārvaldības pamatprasmēm uzņēmumu vadības līmenī un prasmēm digitālo tehnoloģiju izmantošanai dažādos uzņēmējdarbības procesos.

Projektu atlases rezultāti: Apstiprinātais finansējuma saņēmējs – Eiropas Digitālo inovāciju centri un Biedrības

Projekta apraksts: Investīcijas mērķis ir nodrošināt Latvijas Republikā reģistrētus sīkos (mikro), mazos, vidējos un lielos komersantu ar digitālajām pamatprasmēm, tai skaitā prasmēm, kas sekmētu eksporta veicināšanu, augsta līmeņa digitālās pārvaldības pamatprasmēm uzņēmumu vadības līmenī un prasmēm digitālo tehnoloģiju izmantošanai dažādos uzņēmējdarbības procesos.

Projekta galvenās darbības ir:

  • informēt par atbalsta programmas īstenošanas nosacījumiem;
  • nodrošināt grantu izsniegšanu un uzraudzību, nefinanšu atbalsta veida nodrošināšana;
  • nodrošināt publicitātes pasākumus;

Pieejamais atbalsts komersantam:

Projekta mērķa grupas jeb gala labuma guvēji - sīkais (mikro), mazais, vidējais, lielais komersants. 

  • sīkais (mikro), mazais, vidējais, lielais komersants.

Investīcijai pieejamais Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējums ir 20 000 000 euro.

Pirmās atlases kārtas ietvaros (EDIC) pieejamais kopējais finansējums ir 12 200 000 euro.

Otrās atlases kārtas ietvaros pieejamais kopējais finansējums ir 7 800 000 euro.

Aktualitātes par ieviešanu: Programma apstiprinātā Ministru kabinetā 2023.gada 12.septembrī https://likumi.lv/ta/id/345479

Atlases:

Kontaktpersona:

ES
ES