Atbalstam par dīkstāvi ir tiesīgi pieteikties darba devēji, pašnodarbinātas personas un patentmaksātāji, kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības par konkrēto atbalsta mēnesi samazinājušies ne mazāk kā par:

  • 20 %, salīdzinot ar mēneša vidējiem ieņēmumiem 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, kuros uzņēmums faktiski darbojies;
  • vai 30 %, salīdzinot ar attiecīgā 2019. gada mēneša ieņēmumiem.

Atbalsta minimālais apmērs – 500 EUR.

Atbalsta maksimālais apmērs – 1000 EUR.

Piemaksa par apgādībā esošu bērnu – 50 EUR.

Atbalsts pieejams līdz 2021.gada 30.jūnijam, bet ne ilgāk, kamēr noteikti ierobežojumi saimnieciskai darbībai.

Atbalstam jāpiesakās Valsts ieņēmu dienesta (VID) Elektroniskajā deklarēšanās sistēmā līdz katra mēneša 15. datumam par iepriekšējo mēnesi.

Papildu informācija VID tīmekļa vietnē: https://www.vid.gov.lv/lv/covid-19