Ekonomikas ministrija (EM) ir vadošā valsts pārvaldes iestāde ekonomiskās politikas jomā. Paralēli citām tautsaimniecības politikām EM izstrādā un īsteno tūrisma politiku.

Latvijas tūrisma valsts politikas pamatu un tās īstenošanu nosaka gan tūrisma politikas dokumenti, gan arī likumi un Ministru kabineta noteikumi.