Seminārs par atbalstu 

Projektu atlases rezultāti:

Apstiprinātais finansējuma saņēmējs – biedrība “Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteris” un biedrība “Latvijas Digitālais akselerators”, kas ir Eiropas Komisijas apstiprināto Eiropas digitālās inovācijas centru kā inovācijas kopu koordinatori.

Projekta apraksts:

Investīcijas mērķis ir ar digitālo tehnoloģiju ieviešanas palīdzību veicināt komersantu konkurētspēju, kā arī digitālu un inovatīvu publisko pārvaldi, kurā tiek izmantotas tikpat modernas tehnoloģijas kā privātajā sektorā, veicināt risinājumu ieviešanu sasaistē ar viedās specializācijas stratēģiju, paaugstināt komersantu izpratni par digitālo tehnoloģiju sniegtajām priekšrocībām, kā arī nodrošināt piekļūstamību digitālās transformācijas procesu atbalstam visā Latvijas Republikas teritorijā un nodrošināt Latvijas pilntiesīgu iesaisti kopējā Eiropas digitālās inovācijas centra tīklā.

Investīcijas ietvaros tiks īstenoti stratēģiski svarīgi projekti.

Projekta galvenās darbības ir:

 • palielināt informētību par digitālās transformācijas veicināšanas pakalpojumiem,
 • sniegt digitālās transformācijas pakalpojumus dažādās digitālā brieduma stadijās,
 • Eiropas Savienības dalībvalstu vidū nodrošināt iespēju vieglāk iesaistīties Eiropas digitālās inovācijas centra sadarbības tīklos, kuri ir vispiemērotākie attiecīgo pakalpojumu sniegšanai un veicina prasmju un zināšanu, kopīgu iniciatīvu un labās prakses apmaiņu un starptautisku sadarbību,
 • sniegt konsultācijas un pakalpojumus, kas saistīti ar investīciju piesaisti, mākslīgo intelektu, augstas veiktspējas datošanu, kiberdrošību un uzticamību,
 • nodrošināt piekļūstamību eksperimentēšanas, pilotēšanas un testēšanas darbībām,
 • izvērtēt un salīdzināt gala labuma guvēju sākotnējā un otrreizējā digitālā brieduma testa rezultātus,
 • izveidot vismaz piecus reģionālos kontaktpunktus, kas nodrošina Eiropas digitālās inovācijas centra pakalpojumu piekļūstamību visā Latvijā,
 • nodrošināt vispārīgās digitālās transformācijas veicināšanas apmācības,
 • pielāgot, pilnveidot, uzturēt digitālā brieduma testa rīku un nodrošina digitālā brieduma testa veikšanas iespējas gala labuma guvējiem,
 • izstrādāt digitālās attīstības ceļa karti un atzinumu, nodrošināt konsultācijas un mentoringu,
 • izveidot vai paplašināt demo centru par digitālās transformācijas sniegtajām iespējām.

Pieejamais atbalsts komersantam:

Projekta mērķa grupas jeb gala labuma guvēji ir sīkais (mikro), mazais, vidējais komersants un lielais komersants, biedrība un nodibinājums, kas apvieno vairākus komersantus vai pārstāv to intereses, publiska persona vai tās institūcija, publiskas personas kapitālsabiedrība, pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācija, zemnieku saimniecība, kooperatīvā sabiedrība, kas veic saimniecisko darbību.

Nefinanšu atbalsta saņemšanai jāvēršas pie kāda no diviem Latvijā apstiprinātajiem Eiropas digitālās inovācijas centriem, lai veiktu digitālā brieduma testu sava digitālā brieduma noteikšanai, saņemtu digitālās attīstības ceļa karti un pēc investīciju projekta īstenošanas veiktu otrreizēju digitālā brieduma testu digitālās transformācijas novērtēšanai pēc projekta īstenošanas un saņemtu Eiropas digitālās inovācijas centra atzinumu, kas ir novērtējums par digitālo un inovāciju briedumu pēc otrreizēja testa un par veikto investīciju atbilstību digitālās attīstības ceļa kartei, kā apliecinājums, ka digitālās attīstības ceļa kartē noteiktais ir izpildīts un konkrēto projekta īstenošana ir sniegusi pienesumu digitalālajā transformācijā.

Plašāka informācija Eiropas digitālā inovācijas centra “Latvijas Informāciju tehnoloģiju klasteris” un Eiropas digitālās inovācijas centra “Latvijas Digitālais akselerators” mājas lapā:

screen

Aktualitātes par ieviešanu: Tiek virzīti MK noteikumu Nr. 577 grozījumi, noteikumu (grozījumu) projekts atrodas saskaņošanā, tas ir pieejams Tiesību aktu portālā.

Kontaktpersona:

Kristīne Karlsberga

Vecākais eksperts
kristine.karlsberga [at] em.gov.lv

 

ES
ES