attēls

Eiropas Komisija ir atklājusi 2020. gada konkursu „Eiropas Uzņēmējdarbības Veicināšanas balva”!

 

Eiropas Komisija katru gadu organizē konkursu ar mērķi apzināt un novērtēt visveiksmīgākos uzņēmējdarbības un uzņēmumu veicinātājus visā Eiropā, īpaši izcelt uzņēmējdarbības labāko politiku un labāko praksi, veidot izpratni par uzņēmējdarbības pievienoto vērtību, kā arī pamudināt un iedvesmot potenciālos uzņēmējus.

 

Konkursam “Eiropas uzņēmējdarbības veicināšanas balvas” ir divas atlases kārtas. Tikai valsts līmeņa atlases kārtu izturējušie kandidāti varēs pretendēt uz Eiropas balvām. Augsta līmeņa žūrija izvēlēsies uzvarētājus, kurus pasludinās apbalvošanas ceremonijā 2020. gada novembrī Berlīnē.

 

Valsts līmeņa atlases kārtā tiks atlasīti ne vairāk kā divi konkursa pretendenti un līdz 2020. gada 3. jūlijam Ekonomikas ministrija tos pieteiks konkursa “Eiropas uzņēmējdarbības veicināšanas balva” otrajai atlases kārtai jeb finālam.

 

Sākusies pieteikumu iesniegšana dalībai valsts līmeņa atlases kārtā, pieteikumu dalībai var iesniegt valsts institūcijas, pašvaldības, reģioni un kopienas, kā arī valsts un privātā sektora partnerības, kas nodibinātas starp valsts iestādēm un uzņēmumiem, izglītības programmām un uzņēmējdarbības organizācijām.

 

Pieteikumus var iesniegt līdz š.g. 12.jūnijam zemāk norādītajai kontaktpersonai, aizpildot pieteikuma veidlapu.

 

Konkursa balvu kategorijas, kurās šogad var pieteikties:

 

  • Uzņēmējdarbības gara veicināšana

Tiek novērtētas valsts, reģionālā vai vietējā līmeņa iniciatīvas, kas veicina uzņēmējdarbības domāšanas veidu, īpaši jauniešu un sieviešu vidū.

 

  • Ieguldījums uzņēmējdarbības prasmēs.

Tiek vērtētas iniciatīvas valsts, reģionālā vai vietējā līmenī, kas palīdz uzlabot uzņēmējdarbību, vadību un darbinieku prasmes.

 

  • Uzņēmējdarbības vides uzlabošana.

Tiek novērtēta valsts, reģionālā vai vietējā līmeņa inovatīvā politika, kas veicina uzņēmumu veidošanu un attīstību, vienkāršo uzņēmumiem paredzētās likumdošanas un administratīvās procedūras, kā arī īsteno principu “vispirms domāt par mazajiem uzņēmumiem”, tādējādi rūpējoties par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem.

 

  • Atbalsts uzņēmējdarbības internacionalizēšanai.

Tiek novērtēta valsts, reģionālā vai vietējā līmeņa politika un iniciatīvas, kas mudina uzņēmumus — īpaši mazos un vidējos — vairāk izmantot Eiropas Savienības un pasaules tirgus sniegtās iespējas.

 

  • Atbalsts videi nekaitīga tirgus attīstībai un resursu efektīvai izmantošanai.

Tiek novērtētas valsts, reģionālā vai vietējā līmeņa pamatnostādnes un iniciatīvas, kas sniedz maziem un vidējiem uzņēmumiem palīdzību piekļūšanai videi nekaitīgam tirgum un palīdz tiem efektīvāk izmantot resursus, piemēram, palīdzot iegūt “zaļo kvalifikāciju”, veicinot sadarbību un nodrošinot finansējumu.

 

  • Atbildīga un iekļaujoša uzņēmējdarbība.

Tiek novērtētas valsts, reģionālā vai vietējā līmeņa iestāžu vai valsts / privātā sektora partnerību iniciatīvas, kas veicina uzņēmumu sociālo atbildību mazajos un vidējos uzņēmumos. Šajā kategorijā tiek novērtēta arī uzņēmējdarbības sekmēšana mazaizsargātajās grupās, kur ietilpst bezdarbnieki, cilvēki ar īpašām vajadzībām vai etnisko minoritāšu pārstāvji.

 

Papildu informācijai par valsts līmeņa konkursu, lūdzam, sazinieties ar ELĪNU PĒTERSONI, Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta vecāko eksperti, tālrunis: +371 67013003, e- pasta adrese: Elina.Petersone@em.gov.lv.

 

Konkurss “Eiropas uzņēmējdarbības veicināšanas balvas” no 2006. gada apbalvo izcilas iniciatīvas, kas valsts, pašvaldību un reģionālā līmenī atbalsta uzņēmējdarbību. Kopš konkurss ir uzsācis savu darbību tajā ir piedalījušies vairāk nekā 4000 projekti, kā rezultātā izveidojušies vairāk nekā 10 000 jaunu uzņēmumu. Konkursa mērķis ir apzināt veiksmīgus pasākumus un iniciatīvas, kas veicina uzņēmējdarbību un uzņēmumus, izcelt uzņēmējdarbības labākos pamatprincipus un labākās prakses piemērus un dalīties tajos,  vairot izpratni par uzņēmēju nozīmi Eiropas sabiedrībā, pamudināt un iedvesmot potenciālos uzņēmējus.

 

2019.gada konkursa “Eiropas uzņēmējdarbības veicināšanas balva” finālam no Latvijas tika izvirzīta Ekonomikas ministrijas iniciatīva “Konsultē vispirms” un Latvijas Korporatīvās sociālās atbildības platformas projekts “Atbildīga biznesa vēstneši”. Eiropas Komisija iniciatīvu “Konsultē vispirms” atzinusi par vienu no labākajiem šādiem projektiem Eiropas līmenī.

Plašāka informācija par konkursu pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē, savukārt konkursa jaunumiem var sekot Promoting Enterprise NewsTwitterFacebook un Instagram.