ES Vienotā tirgus centrs

Informācijas un palīdzības dienesti

Vienotais pakalpojumu kontaktpunkts (PSCs)

Vienotie pakalpojumu kontaktpunkti (Points of Single Contact – PSCs), kas ir izveidoti katrā ES/EEZ dalībvalstī, ļauj viegli uzzināt informāciju par prasībām pakalpojumu sniedzējiem, lai varētu veikt uzņēmējdarbību. Lasīt vairāk...

Vienotais produktu kontaktpunkts (PCP)

Vienotie produktu kontaktpunkti (Product Contact Point – PCP) ir izveidoti katrā ES dalībvalstī un sniedz informāciju par konkrētajā ES dalībvalstī noteiktajām izpildāmajām prasībām pirms konkrētās preces laišanas tirgū. Lasīt vairāk...

Tava Eiropa Portāls "Tava Eiropa" sniedz informāciju par pamattiesībām ES un to, kā šīs tiesības tiek nodrošinātas katrā dalībvalstī. Lasīt vairāk...
Tavs Eiropas padomdevējs

"Tavs Eiropas padomdevējs" ir bezmaksas ES konsultāciju dienests iedzīvotājiem, kurā pašlaik strādā juristi no Eiropas Pilsoņu rīcības dienesta (European Citizen Action Service)Lasīt vairāk...

Europe Direct Praktiska informācija un padomi, lai palīdzētu vairāk uzzināt par Eiropas Savienības darbību, ES pilsoņu tiesībām, kā arī ES piedāvāto finansējumu. Lasīt vairāk...
Eiropas Biznesa atbalsta tīkls (EEN)

Eiropas Biznesa tīkls ir lielākais uzņēmējdarbības un inovācijas atbalsta kontaktpunktu tīkls, kas sniedz praktisku informāciju uz specifiskiem uzņēmēju jautājumiem par ES lietām, īpaši izceļot MVU. Lasīt vairāk...

Eiropas Biznesa kontaktu meklētājs (EUROPAGES) EUROPAGES ir Eiropas platforma, kas ir saistīta ar Business-to-Business (B2B) attiecībām. Lasīt vairāk...
SIMAP un TED (publiskie iepirkumi) SIMAP nodrošina piekļuvi svarīgākajai informācijai par publiskajiem iepirkumiem Eiropā. Lasīt vairāk...
Vidējās un augstākās izglītības diplomu atzīšana

Šī tīmekļa vietne dod iespēju viegli atrast informāciju par aktualitātēm starptautiskajā akadēmiskajā un profesionālajā mobilitātē, kā arī par procedūrām citā valstī iegūtas kvalifikācijas atzīšanai. Lasīt vairāk...

EURES (darba meklētājiem/devējiem)

Šeit iespējams atrast informāciju par darba iespējām jebkurā Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī un Šveicē, kā arī darbā pieņemšanas (darba piedāvājumu saskaņošanas) pakalpojumus darba ņēmējiem un darba devējiem. Lasīt vairāk...

 

Problēmu risināšanas dienesti

Alternatīvs strīdus risināšanas mehānisms (SOLVIT) SOLVIT centrs var palīdzēt risināt problēmas, kuras rodas citu dalībvalstu valsts iestādēm neievērojot ES tiesībās noteikto. Lasīt vairāk...
FIN-NET

Gadījumā, ja patērētājs sūdzas par ārvalstu finanšu pakalpojumu sniedzēju, kur pieejama ārpustiesas sūdzību procedūra, šo sūdzības parasti izskata tā sūdzības struktūra, kurā atrodas finanšu pakalpojumu sniedzējs. Lasīt vairāk...

Eiropas ombuds

Eiropas ombuds izskata sūdzības par kļūdām ES institūciju, iestāžu un aģentūru pārvaldē un var konstatēt kļūdu pārvaldē, ja institūcija neievēro pamattiesības, tiesiskos noteikumus vai labas pārvaldes principus. Lasīt vairāk...

Latvijas Tiesībsargs

Tiesībsargs ir Saeimas ievēlēta amatpersona, kas rūpējas par to, lai Latvijā tiktu ievērotas cilvēktiesības un lai valsts pārvalde un pašvaldības ievērotu labas pārvaldības principu. Lasīt vairāk...

Eiropas Patērētāju tīkls (ECC-Net)

Eiropas Patērētāju informēšanas centrs (ECC Latvia) ir izveidots ar mērķi, lai nodrošinātu patērētāju tiesību aizsardzību ievērošanu, pērkot preces vai pakalpojumus kādā no ES dalībvalstīm, kā arī Norvēģijā un Īslandē. Lasīt vairāk...

 

Vienotā tirgus rīki publiskai pārvaldei

Tehnisko noteikumu paziņošana Tehnisko noteikumu paziņošanas procedūras mērķis ir novērst jaunus tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas šķēršļus. Lasīt vairāk...
Administratīvā sadarbība (IMI sistēma)

Lai nodrošinātu ES Vienotā tirgus noteikto tiesību īstenošanu, dalībvalstīm ir pienākums administratīvi sadarboties, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu – IMI. Lasīt vairāk...

Tirgus uzraudzības informācijas un saziņas sistēma (ICSMS)

Tirgus uzraudzības informācijas un saziņas sistēma (ICSMS) ir paredzēta, lai atvieglotu tirgus uzraudzības iestāžu darbu un informētu sabiedrību par produktiem, kuri neatbilst tirgus prasībām.

ES Vienotā tirgus pārskats

ES dalībvalstu progress ES Vienotā tirgus tiesību aktu ieviešanā un ar ES Vienoto tirgu saistīto mehānismu pārvaldīšanā tiek vērtēts ES Vienotā tirgus pārskatā (Scoreboard), kuru Eiropas Komisija ik gadu publicē savā mājaslapā.

 

Lapas informācija atjaunota:    29-06-2020